Kerk steekt geld in boerennatuur

Vijf boeren in Reduzum, Idaerd en Friens kunnen natuurvriendelijk boeren dankzij financiële steun van de kerk. Door later te maaien, minder mestgebruik en natuurvriendelijk slootrandbeheer moet de biodiversiteit gestimuleerd worden. De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd geeft de agrariërs dit jaar in totaal 27.000 euro.

Tamme Tigchelaar, zijn vrouw Marianne en hun dochters Froukje en Hiske. FOTO NIELS WESTRA

Tamme Tigchelaar, zijn vrouw Marianne en hun dochters Froukje en Hiske. FOTO NIELS WESTRA

Landschapspijn, biodiversiteit die onder druk staat: de rentmeesters van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd staan er vrij nuchter tegenover. Maar wat rentmeester Durk van Gorkum wel weet is dat de natuurwaarden, het bodemleven en de insectenstand achteruit gaan. ,,Als we de agrarische grond beheren zoals we altijd hebben gedaan, komt het niet goed.”

Nieuws

menu