Nieuw Kenniscluster Verzilting in Leeuwarden richt zich amper op zilte teelten. Landbouw vindt zeekraal geen alternatief voor pootaardappel

Het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken, dat op 2 februari wordt opgericht en gepresenteerd in Leeuwarden, gaat zich niet richten op zilte teelten.

Het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken legt zich niet toe op zilte teelten, zoals zeekraal. Volgens de landbouw is dat niet realistisch.

Het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken legt zich niet toe op zilte teelten, zoals zeekraal. Volgens de landbouw is dat niet realistisch. Foto: Jan Zeeman

Daarmee neemt de provincie Fryslân afstand van het oorspronkelijke plan. Dat was dat het kenniscentrum zich mede zou toeleggen op nieuwe zilte gewassen en nieuwe verdienmodellen van boeren. Bij dergelijke zoutverdragende planten gaat het onder meer om zeekraal, lamsoor en zeekool.

Landbouw vindt zilte teelten niet realistisch

Nieuws

menu