Kenniscentrum Mercator uit Leeuwarden voor Meertaligheid krijgt Europese subsidie voor project om bedreigde talen te behouden

De Fryske Akademy. FOTO NIELS WESTRA

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy in Leeuwarden, krijgt een Europese subsidie voor een project waarbij ze leermiddelen voor docenten gaan ontwikkelen.

Met dit lesmateriaal kunnen de docenten bedreigde talen een plek geven in het klaslokaal. Het doel is om minderheidstalen, zoals het Fries, in een context te plaatsen binnen taaldiversiteit in Europa. Om de bedreigde talen te behouden, wil het kenniscentrum praktische instrumenten, zoals lesmateriaal, ontwikkelen om de overdracht van de taal te bevorderen.

Het project wordt in samenwerking met kennisinstituten in Portugal, Noorwegen, Letland en Estland opgezet. Voor de minderheidstalen in deze landen worden net als voor het Fries de komende drie jaar lesplannen en materiaal gemaakt.

De subsidie voor het project komt uit het ErasmusPlus-programma van de Europese Commissie.

Nieuws

menu