Kattige streken in een financieel debat

O, o Den Haag.

O, o Den Haag. ILLUSTRATIE LC

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: de algemene financiële beschouwingen mondden uit in gekat.

Vrouwelijke politici worden in de nationale vergaderzaal soms anders behandeld dan mannelijke. Natuurlijk zijn de tijden heus veranderd. Badinerende grapjes van mannen over sekseverschillen kunnen echt niet meer.

De laatste eruptie dateert al van 2017, toen Geert Wilders met Mark Rutte de degens kruiste. Rutte vergeleek Wilders met een vrouw die niet bemind wilde worden en zich daardoor zo onaantrekkelijk mogelijk voordeed. Wilders beet terug dat Nederland nog steeds niet weet of ‘de heer Rutte ooit wel een vrouw heeft gehad’.

De mannelijke aanwezigen in de zaal lachten zich een kriek, het vrouwelijke smaldeel niet. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) ergerde zich groen en geel aan de platte humor (‘lockerroomtalk’), Kirsten van den Hul (PvdA) nam het woord seksisme in de mond.

Van de week betrad Aukje de Vries, de Leeuwarder financieel specialist van de VVD-Kamerfractie, het erepodium. Zij voerde dinsdag en donderdag het woord tijdens de algemene financiële beschouwingen. Dat debat is op de politieke beschouwingen na het belangrijkste van het jaar.

De Vries was de enige vrouw in een mannengezelschap. Althans, van de zijde van de Tweede Kamer; het aanwezige driemanschap vanuit het ministerie bestond uit Wopke Hoekstra, Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen.

Nu is de VVD al snel de gebeten hond als het om ‘s rijks financiën gaat. Cadeautjes voor de multinationals, geen geld voor de zorg maar wel voor het bedrijfsleven, De Vries had de kwalificaties van de oppositie van tevoren kunnen uittekenen. Ze was goed voorbereid. In haar bijdrage noemde ze alvast dat óók het bedrijfsleven wat de VVD betreft netjes belasting moet betalen, goed moet zijn voor medewerkers en moet bijdragen aan de samenleving.

Daarna begon het prijsschieten. SP’er Mahir Alkaya sprak als eerste over een ‘cadeautje’. Jammer, vond De Vries, die had gehoopt uit dat nare schuttersputje te blijven. ,,Ik word wel een beetje moe van het ‘cadeautje aan het bedrijfsleven’’, zei De Vries. ,,Daar zitten allemaal mensen achter. Allemaal mensen die bikkelhard werken en hun boterham proberen te verdienen, die blij zijn als ze hun baan bij die bedrijven kunnen houden.’’

De BIK, de Baangerelateerde Investeringskorting, bleek een heikel punt. De oppositie zaagde door terwijl De Vries nog niet eens halverwege haar betoog was. Henk Nijboer (PvdA) kwam. Bart Snels (GroenLinks). Tony van Dijck (PVV). Gerrit-Jan van Otterloo (50Plus).

Op enig moment snelde Farid Azarkan (DENK) naar de interruptiemicrofoon. Hij vond dat De Vries ,,een beetje kattig terugslaat als ze kritiek krijgt’’. Kamervoorzitter Khadija Arib kreeg er kromme tenen van. Arib houdt van hoffelijke omgangsvormen in de Tweede Kamer en belangrijker nog: vrouwelijke politici die tegengas geven wensen niet als ‘kattig’ te worden gekwalificeerd.

Het verslag in de Handelingen spreekt boekdelen.

De voorzitter: De interruptie wordt steeds langer.

Azarkan: Ja, die wordt steeds langer. Maar als we 2 miljard uittrekken…

De voorzitter: En kattig.

Aukje de Vries: Inderdaad, zoals de voorzitter zei: misschien ook een wat kattige interruptie van de heer Azarkan.

De voorzitter: Zo! Terug!

Azarkan mocht afdruipen richting zijn zetel.

Over de BIK werden De Vries en de oppositie het niet eens. Het woord ‘kattig’ keerde nog eenmaal terug. Maar echt gezellig wilden de financiële beschouwingen niet meer worden.

saskia.van.westhreenen@lc.nl