Kan een geluiddemper voor jagers helpen om weidevogels te ontzien? Gedeputeerde Douwe Hoogland gaat erover in gesprek met jagers

Zou het de weidevogels helpen als Friese jagers een geluiddemper gebruiken? Gedeputeerde Douwe Hoogland gaat erover met de jagers in gesprek.

Grutto in Surhuizumer Mieden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Grutto in Surhuizumer Mieden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

VVD-Statenlid Marten Dijkstra kaartte het verbod op de geluiddemper gisteren aan in Provinciale Staten, bij het debat over het nieuwe weidevogelbeleid. Dijkstra zei eigenlijk alleen maar voordelen te zien bij het gebruik ervan. Andere dieren zouden niet meer door de schoten worden opgeschrikt, en bovendien zouden geluiddempers goed zijn voor het gehoor van de jagers zelf. ,,En it is dochs krûm dat jagers, dy’t ûnder strange kontrôle steane, gjin lûdsdempers brûke meie, wylst elke krimineel mei sa’n ding rûnrint?”

Nieuws

Meest gelezen