Kamervragen over beloning commissarissen Zorgpartners Friesland

Marcel Wintels als KNWU-directeur (een onbezoldigde functie) tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in 2016.

Marcel Wintels als KNWU-directeur (een onbezoldigde functie) tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in 2016. FOTO ANP

De PvdA vraagt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te laten doen naar de bezoldiging van de Raden van Commissarissen van de zorginstellingen MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte.

Tweede Kamerlid John Kerstens stelt die vraag en nog negen vragen naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant. Daarin wordt onthuld dat de gezamenlijke toezichthouders hun totale bezoldiging vorig jaar hebben verdubbeld, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven.