Kamerleden GroenLinks: vindt Rijkswaterstaat zandwinning belangrijker dan natuur?

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wilde aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

Vindt Rijkswaterstaat economisch gewin belangrijker dan het belang van de natuur? Dit willen Kamerleden Suzanne Kröger en Laura Bromet van GroenLinks weten van de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid als het gaat om de plannen voor de zandwinning in het IJsselmeer.

Rijkswaterstaat is zowel beheerder van het natura-2000 gebied als betrokkene bij de vergunningverlening. De Kamerleden willen ook weten of er andere geschikte plekken in het IJsselmeer of bij de vaargeulen rondom het meer gevonden zijn.

GroenLinks wil antwoorden voordat de raad van De Fryske Marren een besluit neemt.

Nieuws

menu