Kamer terug van zomerreces voor spoeddebat over stikstofuitspraken Hoekstra

FOTO ANP

De oppositie slijpt de messen nu CDA-partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra bereid is om het tijdspad voor de stikstofaanpak op te rekken. PVV-leider Geert Wilders heeft een spoeddebat aangevraagd en wil weten of de uitspraken ’ook door het gehele kabinet zijn gedaan’. Voor zijn debatverzoek is een meerderheid, ook coalitiepartijen scharen zich achter het verzoek. Daardoor komt de Tweede Kamer volgende week al vervroegd terug van reces.

Vooral bij coalitiepartij D66 ligt het morrelen aan het stikstoftijdspad gevoelig. Donderdagavond verklaarde fractievoorzitter Jan Paternotte bij de inloop van het Catshuisberaad nog dat er wat D66 betreft niet aan te tornen valt. Ook de VVD houdt tot op heden vast aan de stikstofdoelen uit het coalitieakkoord „waar alle partijen hun handtekening onder hebben gezet”, stelde VVD-landbouwwoordvoerder Thom van Campen onlangs nog. Zijn partij steunt een spoeddebat, ook D66 is voorstander.

Wilders spreekt over ’ruzie in het kabinet’. „Hoekstra neemt afscheid van regeerakkoord. Rutte noemt dat staatsrechtelijk op het randje. Kaag waarschijnlijk gillend in de Trêveszaal. Hoogste tijd voor een Kamerdebat”, aldus de oppositieleider. Ook JA21-voorman Joost Eerdmans wil het kabinet snel naar de Tweede Kamer halen, zegt hij. „Het zijn juist heel verstandige uitspraken van Hoekstra. Het kabinet zit nu op een doodlopende weg met hun stikstofaanpak.”

Caroline van der Plas van BBB vreest echter dat het CDA de woorden weer zal inslikken. „Ik ben benieuwd hoe ver Hoekstra vandaag wil gaan in de ministerraad met zijn statement, of dat hij na de tik op de vingers van Rutte zijn woorden terugneemt. Wordt het boter bij de vis?”, vraagt ze zich af. Volgens Van der Plas moet het CDA vasthouden aan het ’niet heilig verklaren’ van 2030. „Dat betekent namelijk ook dat het CDA het wetsvoorstel, dat begin volgend jaar door het kabinet moet worden ingediend om de stikstofdoelen naar voren te halen, niet kan steunen. Toon ballen nu CDA!”

Snelle verantwoording

Ook oppositiepartij SP wil een snelle verantwoording van het kabinet in de Tweede Kamer, zegt partijleider Lilian Marijnissen. PvdA-leider Attje Kuiken schaart zich achter het debatvoorstel en wil dat het kabinet „nu daadkracht toont en problemen aanpakt in plaats van ruzie maken en vooruitschuiven. Daar wordt de ellende alleen maar groter van.”

GL steunt het verzoek van Wilders om een debat ook, aldus Kamerlid Tom van der Lee. Hij is van mening dat het kabinet ’qua stikstof al jaren op verantwoordelijkheidsvakantie is’. „Destijds zijn met CDA-staatssecretaris Henk Bleker alle sluizen geopend voor intensieve landbouw en natuurafbraak. Nu loopt Hoekstra als eerste coalitiepartij weg van door hem zelf gemaakte afspraken. Heel slecht voor boeren en de natuur”, stelt hij.

Ook over de reactie van premier Rutte, die bij de uitspraken van CDA-leider Hoekstra een ’staatsrechtelijk vraagteken’ plaatst, wil hij een verklaring in het parlement. „Toen Mona Keijzer kritiek had op het coronabeleid, was het over de rand en moest ze direct vertrekken. Ik ben wel benieuwd waarom Rutte dit op en niet over het randje vindt.”

Nieuws

menu