Kajsa Ollongren sluit akkoord voor Friese zichtbaarheid: 'Bliid mei'

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren hernoemde in maart 2021 de Frieslandzaal op het ministerie tot de Fryslanseal. FOTO MINISTERIE

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken sluit met de provinsje een aanvullend bestuursakkoord om de zichtbaarheid van de Friese taal in de openbare ruimte te vergroten.

Het is een uitvloeisel van een motie van Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Harry van der Molen (CDA) die eind vorig jaar is aangenomen in de Tweede Kamer. Gedeputeerde Sietske Poepjes spreekt van ,,nijs wêr’t ik wol bliid fan wurd’’.

In het akkoord worden specifieke afspraken vastgelegd om de Friese taal meer te laten zien en horen. Dat kan middels bordjes (geen ‘uitgang’ maar ‘útgong’), maar ook in brieven en andere communicatiemiddelen van allerlei overheidsorganen. Het akkoord geldt als aanhangsel van de bestaande Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023.

Fryslân wil dat meer overheidsinstanties het Fries actief gaan gebruiken. Dat helpt om de tweede rijkstaal levend te houden. Over de exacte afspraken van het aanvullende bestuursakkoord is Ollongren nog in overleg met het provinsjebestuur.

Fryslânseal

De voorbije jaren maakte de provinsje zich meermaals druk over het gebruik van het Fries. Het ministerie van Volksgezondheid kwam na enige aandrang met een Friese variant van de Coronamelder-app, met een Friese folder voor de donorregistratie en met een Friestalig avondklokformulier.

Deze maand verving Ollongren een bordje op haar eigen ministerie. Vergaderzaal N36-02, de Frieslandzaal, heet sindsdien de Fryslânseal.

Op Bonaire wordt het Papiaments erkend als zelfstandige en volwaardige taal, naast het Nederlands, Spaans en Engels. Vanaf 2030 moeten alle kinderen die er de school verlaten Papiaments kunnen spreken, lezen en schrijven. Ambtenaren die naar Bonaire worden uitgezonden worden bijgespijkerd.

Ollongren onderzoekt of de taal kan worden beschermd door opname in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Daar valt het Fries al onder.

Lees ook | Een perfecte week voor Friese Zaken

Nieuws

menu