Kabinet: boeren uitkopen, de bouw moet elektrisch

Met 500 miljoen euro extra kabinetsgeld voor stikstofbeperkende maatregelen mag de bouwsector ondanks de stikstofcrisis onverminderd doordraaien.

Foto BAM Infra Nederland

Foto BAM Infra Nederland /Koos Boertjens

,,Hjir binne wy hiel bliid mei’’, zegt Henner de Vries van Van der Wiel uit Drachten. Het bedrijf denkt spoedig een eerste hybride kraan aan te schaffen.