Kaart: Hoeveel kinderen groeien in uw gemeente op in armoede?

FOTO ARCHIEF LC

In Friesland groeien 16.000 kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Een groot deel van hen, bijna 20 procent, woont in de gemeente Leeuwarden.

Dit blijkt uit cijfers die dinsdag zijn gepubliceerd door het CBS. Het statistiekbureau spreekt van een risico op armoede wanneer het inkomen lager is dan de lage-inkomensgrens. In het geval van een paar met twee kinderen gaat het om 1920 euro per maand.

Kinderen uit deze gezinnen kunnen bijvoorbeeld niet aan sport doen, omdat de ouders de contributie niet kunnen betalen. Of er is niet genoeg geld om iedere dag vlees te kunnen eten.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat behalve in Leeuwarden, relatief veel kinderen in Noordoost- en Noordwest-Friesland opgroeien in armoede. In de kaart hieronder kunt u zien hoeveel kinderen in uw gemeente leven in een gezin met een zeer laag inkomen (de aantallen zijn afgerond).

Bron: CBS

Op Schiermonnikoog leven volgens het CBS geen kinderen in armoede. Op Vlieland gaat het om 8,3 procent van de kinderen.

Nieuws

menu