Joure wacht geamputeerde torenstomp als gemeente niet schuift

Als De Fryske Marren niet met geld over de brug komt, kan Joure vooreerst fluiten naar zijn torenspits. ,,Ik keapje ek net in nije auto at ik der gjin jild foar ha.’’

De Jouster toer zonder spits. FOTO NIELS DE VRIES

De Jouster toer zonder spits. FOTO NIELS DE VRIES

De lantaarn werd eind november in allerijl van de Jouster toer gehaald. Het achtkant bleek voor 95 procent verrot. De overige 5 procent was aangevreten door knaagkevers. ,,Hy wíe der ôffallen’’, benadrukt Jelle Belksma, voorzitter van de Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten in De Fryske Marren.

De stichting nam het dorpsicoon enkele jaren geleden over van de gemeente. Bij een reguliere controle kwam de betreffende onderzoeker met alarmerend nieuws naar beneden. De lantaarn verkeerde in zeer slechte staat, zo meldde deze.

Spoedklus

Daarop schakelde de monumentenclub een constructieadviseur in. Die meldde eveneens dat het er ,,dêrboppe ferskriklike min útseach’’, vertelt Belksma. De stichting aarzelde niet en regelde de spoedklus. ,,Je wolle gjin risiko’s rinne.’’

Er kwam een grote kraan, er volgde een wegafzetting en nog geen week later hesen de mannen van Jurriens Noord uit Sneek de top van de toren. ,,It wie stoarmseizoen’’, legt Belksma uit. ,,Pine yn’e búk hie’k derfan.’’

En nu ligt de blikvanger alweer enkele maanden bij Friso in Sneek. In stukken. Restauratie kost 285.000 euro. En dat bedrag heeft de stichting niet liggen. Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren willen 200.000 uittrekken. De raad beslist woensdag of dat daadwerkelijk gebeurt.

Bal bij de gemeente

Mocht dat het geval zijn, dan resteert er nog 85.000 euro. ,,In soad jild’’, stelt Belksma, wiens stichting behalve de Jouster toer nog 26 monumenten heeft. Ook dit geld hoopt hij uit Joure te halen. ,,De gemeente wie de eigner, dy hat it yn minne steat oan ús oerdien.’’

Komt De Fryske Marren financieel niet over de brug, dan blijft de lantaarn waar hij is. In Sneek. En moet Joure het voorlopig doen met een geamputeerde torenstomp. ,,Wy dogge neat at der gjin dekking is. Ik keapje ek net in nije auto at ik dêr gjin jild foar ha.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland