Jongfryske Mienskip ontwikkelt interfriese taalapp: 'Minsken kinne maklik switche'

FOTO JONGFRYSKE MIENSKIP

FOTO JONGFRYSKE MIENSKIP

De Friese Jongfryske Mienskip heeft samen met de begin dit jaar opgerichte Jungfräiske Mäinskup uit de Duitse streek Ost-Friesland een nieuwe app ontwikkeld voor de telefoon. Hierin is voor de verschillende Friese talen een toetsenbord beschikbaar met woordenboeken in al die talen.

Daarmee wordt aan de kleinere Friese talen een mogelijkheid gegeven om gemakkelijker te communiceren, aldus Onno Feldmann, verenigingslid van de Jungfräiske Mäinskup in Oost-Friesland. Feldmann nam het initiatief voor de app 'Interfrisian Keyboard'. Gebruikers kunnen berichten typen in de app en krijgen in de geselecteerde taal woordsuggesties te zien.

Voor het Westerlauwers Fries uit onze provincie zijn al soortgelijke digitale hulpmiddels (Microsoft Swift Key en Gboard). Maar voor het Oost-Fries (plat), het Saterfries (gesproken in het noordwesten van Duitsland) en het Noord-Fries (gesproken in het noorden van Duitsland) betekent de app een primeur.

Mäinskup-voorzitter: 'App leart ek'

De mienskippen hopen dat het digitale gebruik van deze talen hiermee wordt gestimuleerd. Van het Saterfries zijn zo'n 7000 woorden in de app opgenomen. ,,De meast frekwinte wurden stean der wol yn. Mar nije wurden dy't minsken brûke wurde ek opslein. De app leart dus ek'', zegt Wolter Jetten, plaatsvervangend voorzitter van de Jungfräiske Mäinskup.

Ook het Nordfriisk Instituut in Bredstedt, speelde een rol bij de totstandkoming van de app. Het leverde onder meer woordenlijsten aan voor de grote Noordfriese dialecten. ,,Benammen foar it Noardfrysk tinke wy ek dat de app handich wêze sil'', aldus Jetten. ,,Minsken kinne maklik tusken de dialekten switche, wikselje.''

Lees ook | Jongfräiske Mäinskup in Duitsland

De Mäinskup is opgericht met het doel nieuwe initiatieven op het gebied van de Friese taal en cultuur te ontplooien. Zij noemt de app ,,ien fan de boustiennen dy’t derfoar soargje moatte dat wy ús bewust wurde fan de ynter-Fryske ferbining.'' Jetten: ,,In protte Friezen witte net iens fan it bestean fan de oare Fryslannen ôf. Dat moat feroarje.''

De wens is om de applicatie in de toekomst ook nog uit te rusten met een autocorrectiefunctie.

De gratis app kan gedownload worden in de Play Store op Android-toestellen.