Jongfryske Mienskip wil weten waarom er geen hoogleraar Fries te vinden is en eist alle correspondentie rond sollicitatieprocedure op

Oud-hoogleraar Friese taal en cultuur Goffe Jensma.

Oud-hoogleraar Friese taal en cultuur Goffe Jensma. Foto: Peter Wassing

Met een WOO-verzoek (Wet Open Overheid) probeert de Jongfryske Mienskip alle cijfers en correspondentie rond het hoogleraarschap Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op tafel te krijgen.

Het verzoek concentreert zich op de sollicitatieprocedure waar, zoals bekend, geen nieuwe hoogleraar Fries uit voortkwam na het vertrek van Goffe Jensma. De Jongfriezen willen alle sms’jes, appjes, notulen en verslagen van de RUG en betrokken instanties, zoals de provinsje Fryslân, hebben over de zoektocht naar een geschikte kandidaat, over de sollicitatiecommissie, de sollicitanten en over de uiteindelijke besluitvorming.

Het WOO-verzoek is naast de RUG geadresseerd aan alle instanties die met de leerstoel Hoogleraar Friese Taal te maken hebben. Van al deze organisaties wil de Jongfryske Mienskip (JFM) ook weten hoe het liep met de financiering van de leerstoel in de jaren 2019 tot en met 2023. Omdat er op dit moment geen hoogleraar is, vraagt de vereniging wat er dan nu met het geld gebeurt dat voor het hoogleraarschap bedoeld is.

Gedeputeerde Sietske Poepjes bevestigt dat op dit moment niet aan de voorwaarden wordt voldaan die gelden voor de subsidie aan de leerstoel. ,,Mar wy sjogge dat der hurd wurke wurdt om it tiidrek sûnder heechlearaar sa koart mooglik te hâlden. Mei de universiteit besprekke wy hokker gefolgen dat hat foar de subsydzje.’’

Sprektaaltsje

‘Wat docht de Universiteit fan Grins mei ús belestingjild?’ is de vraag die de Jongfriezen stellen in een begeleidend persbericht. Volgens de club stuurt het universiteitsbestuur bewust op het verdwijnen van een academisch niveau voor de Friese taal ‘sadat it Frysk in gesellich sprektaaltsje bliuwt’. Er waait volgens hun persbericht een discriminerende wind door de universiteit, waarbij van inclusie geen sprake is. ‘Nee hear, de Universiteit fan Grins seit anno 2023 noch leaver ‘Verboten für Friesen!’

Poepjes reageert hierop dat het niet aan de provincie is om een oordeel te geven over het ‘karakter’ van een instelling waaraan subsidie wordt gegeven. Wel kijkt de provincie naar de resultaten en de weg daar naartoe. ,,Wy sjogge oft it jild goed bestege wurdt. Of dat no foar in dyk is, in teater-foarstelling of in learstoel.’’

Woordvoerder Anja Hulshof van de RUG noemt het jammer dat JFM op deze manier communiceert. ,,Dit doet het Fries geen goed.’’ Zij is op de hoogte van het WOO-verzoek dat beoordeeld zal worden door de juridische afdeling van de universiteit. Als het verzoek voldoet aan de regels en kaders die voor zo’n verzoek gelden, zal het in de behandeling worden genomen, meldt zij.

Kleine vijver

Volgens haar gaat de RUG de leerstoel absoluut invullen. ,,Mochten wij iemand over het hoofd gezien hebben, meld je, zou ik zeggen.’’ Zij wijst erop dat de vijver waaruit gevist moest worden heel klein is. Toen het met slechts enkele kandidaten in de sollicitatieronde niet lukte, is nog een extra scoutingsronde gedaan. ,,Binnen het netwerk. Daar is ook niks uitgekomen.’’ Het kan wel zo zijn dat er verschil van mening is over een kandidaat, geeft ze aan. ,,Dat mensen iemand geschikt achten die niet aan ons aannamebeleid voldoet.’’

Dat er een sollicitatieprocedure is gevolgd, geeft volgens Hulshof wel aan dat de RUG serieus naar een opvolger zoekt. Maar er zit volgens haar een groot gat tussen de generatie van Goffe Jensma en jong aanstormend talent. De generatie daartussen, op de leeftijd dat je meestal hoogleraar wordt, is dun gezaaid als het om het Fries gaat. Door het jonge talent Anne Merkuur als docent aan te stellen en een postdoc aan te stellen voor onderzoek op het gebied van het Fries, hoopt de RUG het Fries ingebed te houden op de universiteit en intussen de samenwerking met de Fryske Akademy te versterken. Bovendien komt er binnenkort een tussenoplossing, aldus Hulshof.