Jong en oud: 'Hongerig naar religie'

De situatie van een predikant lijkt veel op die van een ondernemer. Hij of zij heeft opbrengsten, vaak traktement genoemd, en kosten.

Predikant Henk Hiddink op de kansel van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, rechts zijn opvolger Jan-Jaap Stegeman. FOTO ARNE ROEST

Predikant Henk Hiddink op de kansel van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, rechts zijn opvolger Jan-Jaap Stegeman. FOTO ARNE ROEST

Predikanten maken echter geen winst en daarom worden ze door de Belastingdienst aangemerkt als pseudo-ondernemers. Een voorganger tekent geen arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, de kerkelijke gemeente. Hij verbindt zich wél aan een predikantsplaats met de rechten en plichten die daarbij horen.