Jezus’ leven volgen met Sara en Simon

Kinderen in aanraking brengen met de verhalentraditie. Dat was de drijfveer voor emeritus-predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum om in de maanden van de corona-lockdown Bijbelverhalen voor kinderen te schrijven in het Fries. Die taal helpt ,,om tichter by te kommen’’,, is haar ervaring.

In coronatijd werkte predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum aan Friese Bijbelverhalen voor kinderen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In coronatijd werkte predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum aan Friese Bijbelverhalen voor kinderen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een tweeling die Jezus volgt, die in zijn tijd leeft. Vanuit dat oogpunt schreef emeritus-predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum 48 Bijbelverhalen voor kinderen in het Fries. De tweeling Sara en Simon, zelf in de verhalen groeiend van 9 naar 11 jaar, volgen Jezus gedurende zijn drie werkzame jaren. ,,Dy trije jierren rinne fan Jezus’ doop ôf oant en mei Pinkster.’’ Fink baseert zich op het evangelie van Lucas, maar haar verhalen zijn anders dan de Fryske Bernebibel. ,,Ik fertel sa dat it liket dat de twaling dêr omrint.’’

Nieuws

menu