Jeugdbescherming voor relatief veel Friese kinderen

Friese kinderen krijgen verhoudingsgewijs meer dan twee keer zo beschermingsmaatregel als kinderen in Utrecht en Amsterdam. FOTO ANP

Gemiddeld genomen wonen de meeste kinderen met een vorm van jeugdbescherming in de provincies Friesland, Groningen en Limburg. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag vast in halfjaarcijfers.

In Friesland krijgt 1,33 procent van de jongeren tussen nul en achttien jaar een vorm van jeugdbescherming, zoals voogdij en onder toezichtstelling. In het Gooi, Utrecht en Amsterdam en omgeving ligt dit aandeel meer dan de helft lager.

Binnen Friesland valt op dat in Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Harlingen (in die volgorde) kinderen relatief vaak in de jeugdbescherming zitten. Landelijk steeg het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. De instroom nam weliswaar af, maar de uitstroom liep ten opzichte van een jaar eerder nog meer terug.

Nieuws

menu