Hoe de jeugd in Wergea de soos van de Sint Martinuskerk heeft gekocht. 'It doarp hat in soad foar de soas oer'

De Wergeaster jeugd heeft haar soos van de naastgelegen kerk gekocht. Het geld daarvoor werd binnen een jaar opgehaald. ,,It doarp hat in soad foar de soas oer”, vindt bestuurder Pieter Gerbens (22).

Tiemen Kooistra (links), Pieter Gerbens en Jan de Boer zijn druk bezig met de verbouwing van hun soos.

Tiemen Kooistra (links), Pieter Gerbens en Jan de Boer zijn druk bezig met de verbouwing van hun soos. Foto: Niels Westra

Lees meer over
Leeuwarden

Nu het gebouw ook echt van de jeugd zelf is, moet er verbouwd worden. De benedenverdieping is al bijna helemaal gesloopt. De vloer is er uitgehaald, de bar en het podium zijn weg. Alleen de lege kratjes bier die tegen de zijkant staan, herinneren aan de grote feesten die hier normaal gesproken door de jeugd uit Wergea en de omliggende dorpen worden gevierd.

Mysterie van SZDRNZLL