Jeugd Leeuwarden vraagt meeste zorg in Nederland

ANP

De gemeente Leeuwarden heeft in 2017 het hoogste aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdzorg in Nederland.

Ook Achtkarspelen zit fors boven het landelijk gemiddelde. Heerenveen, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf zitten rond het landelijk gemiddelde van 11 procent, de andere gemeente zitten er onder. De eilanden en Dongeradeel kennen relatief weinig jongeren die een beroep op jeugdzorg doen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2017. Jeugdzorg is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Jeugdzorg ontzien

Het beroep op de jeugdzorg is in Leeuwarden in 2017 met een vijfde toegenomen. In 2016 was het 15,2 procent, terwijl dat in 2017 groeide naar 18,6 procent. Landelijk bleef de vraag naar jeugdzorg gelijk. Wethouder Hilde Tjeerdema (D66), met jeugdzorg in haar portefeuille, wilde geen commentaar geven. Ze zegt eerst de cijfers te willen bestuderen. De gemeente Leeuwarden kampt met een miljoenentekort op het sociale domein. Het college is voornemens om met name de jeugdzorg te ontzien.

'Je kunt nergens beter in investeren dan in mensen'

Achtkarspelen heeft net als vorig jaar ook een hoger percentage van 15 procent van de jongeren dat een beroep doet op jeugdzorg. Wethouder Sjon Stellinga (PvdA) zegt de uitkomsten nauwkeurig te gaan onderzoeken: „Er kunnen twee mogelijkheden zijn; of er wordt wegens sociale indicatoren een hoger beroep gedaan op de jeugdzorg, bijvoorbeeld door onderwijsachterstanden of armoede. Wij lopen dat hard in, maar het kan nog een naijl effect hebben. Het kan ook komen doordat wij er heel dicht bovenop zitten met dorpsteams en een jeugdteam van de gemeente. In dat geval zeg ik: je kunt nergens beter in investeren dan in mensen. Wij hebben het meegenomen in de begroting, maar we zullen wel bekijken wat er aan gedaan kan worden.’’

In Nederland doen ongeveer 405.000 jongeren tot 18 jaar een beroep op de jeugdzorg. Dat zijn er tien procent meer dan in 2016. De jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een klein deel wordt geholpen door wijkteams; het overgrote deel door instellingen en het sociaal netwerk.

Nieuws

Meest gelezen