Jannewietske de Vries: De moeder van '2018'

Als cultuurgedeputeerde plantte Jannewietske de Vries het zaadje voor LF2018. Als deel van haar missie om Fryslân open te gooien. ,,Mar wy ha it meiïnoar dien.”

Op 6 september 2013 was de ontlading. Een meneer in Amsterdam las voor dat in 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa zou worden. De verzamelde mensenmassa op het Gouverneursplein in Leeuwarden ontplofte, een uitbarsting van wilde vreugde. En niemand was blijer dan Jannewietske de Vries, juichend in het middelpunt van de feestende meute.