Jaar vertraging voor nieuw MFA in Gorredijk: school dreigt uit project te stappen

Schets van het MFA in Gorredijk. BEELD WIJBENGA TROMP

De bouw van een nieuw MFA in Gorredijk loopt in ieder geval een jaar vertraging op. Dat meldde Jan Veenstra van scholenkoepel Comprix maandagavond in de raad van Opsterland. Bij meer vertraging dreigt de koepel uit het project te stappen.

Onder Comprix valt basisschool De Flambou. Deze school gaat straks samen met de Burgemeester Harmsma School voor voortgezet onderwijs en cultureel centrum De Skâns deel uitmaken van het MFA. De drie komen niet onder een dak maar vormen een campus met drie gebouwen op de hoek van de Stationsweg en Hendrik Ringenoldusstrjitte. De middelbare school is hier al gevestigd.

Volgens planning zouden de kinderen van de basisschool in augustus 2019 hun intrek in het nieuwe gebouw kunnen nemen. Dat wordt nu in ieder geval augustus 2020, aldus Veenstra. Reden is trage besluitvorming, waardoor de bouw niet op tijd kan beginnen. Pas op 15 januari werd een definitief besluit genomen over het MFA, na jaren steggelen.

Voor de school zorgt de vertraging voor de nodige problemen omdat er veel nieuwe aanwas is. Momenteel zitten er 49 kinderen in groep 1, terwijl het schooljaar begon met 18. Om voor alle kinderen plaats te kunnen hebben, wordt in de zomer een noodlokaal bij de school geplaatst.

Onmin over positie De Skâns

De vertraging kan echter nog oplopen. Maandagavond presenteerden Wytze Kooi en Henk de Glee hun grieven rond de positie van De Skâns binnen het MFA. Zij menen dat het cultureel centrum niets wint in de nieuwe situatie omdat het niet op een prominente plek staat. In het structuurontwerp, een schets die laat zien waar de gebouwen straks komen te staan, ligt het centrum ingeklemd tussen beide scholen.

Op die plek vrezen zij dat De Skâns de exploitatie niet rond zal krijgen. Bovendien vinden ze dat bij de besluitvorming niet goed geluisterd is naar de inwoners. Een brief van Kooi en De Glee over het centrum werd mede ondertekend door Plaatselijk Belang en de lokale commerciële club.

Of de raad in de suggesties van Kooi en De Glee mee wil gaan, is de vraag. De meeste partijen gaven maandagavond aan bij het besluit van 15 januari te willen blijven en binnen de kaders daarvan te willen kijken naar aanpassingen. Ook verantwoordelijk wethouder Anko Postma is die mening toegedaan. ,,Over aanpassingen kan zeker gesproken worden maar het kost wel elke keer weer tijd.’’

De VVD ziet wel mogelijkheden voor een andere positie en bereidt daarover een motie voor voor 11 juni.

Comprix dreigt met stoppen

Veenstra waarschuwde de raad ervoor dat als zij Kooi en De Glee te ver tegemoet komen er mogelijk teveel extra vertraging dreigt. Voor de scholenkoepel is dat onacceptabel. ,,,,De skoalle knapt út syn jaske. By nij útstel stapt Comprix út it projekt en helje wy ús 3 miljoen werom’’, sprak de bestuurder dreigend. ,,Mar sa fier sil it wol net komme’’, suste hij vervolgens.

Mocht Comprix uit het project stappen, dan heeft dat wel grote gevolgen voor het hele MFA. ,,Als een van de drie partners afhaakt, dan hebben wij geen project meer’’, aldus wethouder Postma.

Nieuws

Meest gelezen