'It is eins beskamsum', klinkt het zelfkritisch in de provinciale coalitie, 'mar we dogge it foar de musea'

Gedeputeerde Sietske Poepjes tijdens de presentatie van de verdeling van de nieuwe cultuurmiljoenen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes tijdens de presentatie van de verdeling van de nieuwe cultuurmiljoenen. FOTO NIELS WESTRA

Het is tegen haar wens, maar van de coalitie moet cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes een externe accountant laten kijken naar de financiële situatie van Friese musea.

Als uit de analyse van die accountant blijkt dat musea niet levensvatbaar zijn door de korting op subsidie, dan moet Poepjes met geld over de brug komen. Ze vond het voorstel van de provinciale coalitie maar niets, maar ze moet.

De coalitie in Provinciale Staten zette daarmee gisteren een eerste stap naar reparatie van eigen beleid. Vorig jaar gingen de Friese Staten akkoord met een nieuwe verdeling van cultuurgelden. Nu komen ze op voor de verliezers daarvan. Ze erkennen hun fouten. Er zijn volgens hen weeffouten in het nieuwe beleid geslopen. Het had nooit zover mogen komen, spraken leden van de coalitie nu met voortschrijdend inzicht.

‘We moatte yn ‘e spegel sjen’

Het is eigenlijk ,,beskamsum dat we it dwaan moatte’’, sprak Sijbe Knol van de FNP. ,,Wy meitsje der in potsje fan, we moatte yn ‘e spegel sjen, mar we moatte de musea rêde. Dy meie net de dupe wêze fan ús flaters.’’

,,Us frustraasje is itselde’’, sprak Wieke Wiersma van het CDA kritische oppositieleden toe. Die vonden het zwak dat de coalitie eerst nieuwe regels vaststelde, om daar vervolgens op terug te komen.

Esther de Vrij van de VVD zag het juist als een vorm van zelfreflectie. ,,We moeten repareren wat fout is gegaan. Daar zijn we als politiek ook voor. We moeten het kind niet met het badwater weggooien. Het Natuurmuseum is een dierbaar kind.’’

Poepjes: wacht nu evaluatie af

Poepjes ontraadde de motie, ,,omdat it heaks stiet op it fêststelde belied en it beskikber stelde jild troch de Steaten’’. Ze wilde dat Provinciale Staten de evaluatie afwachtten. Ze laat onderzoek doen naar de manier waarop de provincie de subsidie voor de Friese kunstinfrastructuur vorig jaar heeft verdeeld.

Dit voorjaar schuiven tien culturele organisaties en instellingen nog aan bij de bezwaarschriftencommissie van de provincie. Zij zijn het niet eens met de beslissing om minder of geen cultuursubsidie te krijgen. Poepjes neemt die uitkomsten van de procedures mee in de evaluatie en hoopt die in het najaar met de Staten te delen. Dat is veel Statenleden te laat. Het voorstel van de ChristenUnie om al voor de zomer met een onafhankelijke evaluatie te komen kreeg geen steun van de coalitie.