It Grut Frysk Diktee, geschreven door politicus Habtamu de Hoop, keert na drie jaar terug

Habtamu de Hoop (PvdA).

Habtamu de Hoop (PvdA). FOTO NIELS DE VRIES

It Grut Frysk Diktee wordt voor het eerst sinds 2018 weer georganiseerd. Op dinsdag 17 mei gaan deelnemers in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden proberen de tekst van politicus Habtamu de Hoop zo goed mogelijk op te schrijven.

Mensen die mee willen doen aan het dictee, moeten deelnemen aan een online kwalificatie . Dat kan vanaf vandaag (28 maart) tot en met 24 april. De 15 personen die het online dictee het best maken, mogen deelnemen aan de finale op dinsdag 17 mei in het Provinciehuis.