It Grut Frysk Diktee, geschreven door politicus Habtamu de Hoop, keert na drie jaar terug

Habtamu de Hoop (PvdA). FOTO NIELS DE VRIES

It Grut Frysk Diktee wordt voor het eerst sinds 2018 weer georganiseerd. Op dinsdag 17 mei gaan deelnemers in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden proberen de tekst van politicus Habtamu de Hoop zo goed mogelijk op te schrijven.

Mensen die mee willen doen aan het dictee, moeten deelnemen aan een online kwalificatie . Dat kan vanaf vandaag (28 maart) tot en met 24 april. De 15 personen die het online dictee het best maken, mogen deelnemen aan de finale op dinsdag 17 mei in het Provinciehuis.

Zij krijgen dan een tekst voor de kiezen die is geschreven door politicus Habtamu de Hoop (PvdA). ,,Ik fyn it in geweldige ear dat ik it diktee skriuwe mei. Ik fyn it hiel belangryk foar it befoarderjen fan it Frysk en it is moai dat ik sa dêr in bydrage oan leverje kin.” De Hoop geeft alvast prijs dat het dictee het thema ‘sport’ heeft.

It Grut Frysk Diktee wordt op woensdag 18 mei uitgezonden op Omrop Fryslân.

Nieuws

menu