Is er straks nog wel oppositie in Wetterskip Fryslân?

Hoe breed wil je het hebben? Wetterskip Fryslân stevent af op een coalitie waarin liefst 20 van de 25 zetels vertegenwoordigd zijn.

Verkenner Klaas van Weperen adviseert een brede coalitie die scherp op geld let en plannen voortvarend uitvoert. Naast hem BBB-voorvrouw Alice van Gosliga.

Verkenner Klaas van Weperen adviseert een brede coalitie die scherp op geld let en plannen voortvarend uitvoert. Naast hem BBB-voorvrouw Alice van Gosliga. Foto: Jaap Schaaf

Verkenner Klaas van Weperen adviseert een coalitie met de winnaars BBB en Water Natuurlijk, aangevuld met PvdA, FNP, VVD en de geborgde zetels voor Landbouw en Natuur. De afvallers zijn CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en BVNL. De eerste twee zaten in de vorige coalitie.

Vermorzeling?