Is een beschermd wonen-plek wel echt nodig? Experts kijken kritisch naar dure zorg

Het aantal kwetsbare cliënten dat beschermd wonen krijgt in Friesland groeit niet langer. De inzet van een regionaal expertiseteam lijkt vruchten af te werpen.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

In totaal hebben 1336 Friezen recht op een vorm van beschermd wonen. Dat zijn er bijna honderd minder dan in september 2019, toen de regionale experts werden ingezet.