Is biomassa verstoken verstandig? Circulair Fryslân belegt online debat

Goed stoken helpt geurhinder voorkomen. Foto LC

Het houtstookseizoen staat weer voor de deur. Voor- en tegenstanders maken zich op voor een nieuwe discussieronde. Woensdag houdt Vereniging Circulair Fryslân een online-debat over het particulier en professioneel verstoken van biomassa.

In Friesland is de politieke besluitvorming over de inzet van biomassa nog niet afgerond. Het provinciebestuur heeft de ambitie om meer snoeihout en houtige reststromen uit de industrie te benutten voor de opwekking van energie voor verwarming van woningen, kantoren en bedrijven. Verschillende politieke fracties eisen dat dit streven niet leidt tot een verhoging van de C02-uitstoot, extra bomenkap en meer uitstoot van fijnstof dan nu.

Daarom liet de provincie in overleg met Circulair Fryslân onderzoek doen door Ekwadraat, Bioclear Earth en KNN. Hun  rapport  kwam maandag uit .  Zowel voor- als tegenstanders vinden er feiten in die hun denkwijze ondersteunen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

- Er is in Friesland circa 114.000 ton aan houtige  reststromen  beschikbaar. Deze hoeveelheid is bij lange na niet voldoende om de totale Friese warmtevraag te dekken. Niettemin kunnen houtige resten op middellange termijn als vervanging van fossiele brandstoffen een serieuze bijdrage leveren aan de energietransitie.

- Op korte termijn komt er tijdelijk meer  CO2  vrij door het verbranden van hout, maar op langere termijn wordt dit weer vastgelegd door de aangroei van bomen. 

- Houtstook hoeft niet per se te leiden tot meer uitstoot van  fijnstof . Over heel Nederland bekeken is de invloed van houtstook zeer gering. Dit neemt niet weg dat de concentratie lokaal flink kan oplopen, bijvoorbeeld bij dichte mist. Voor particuliere houtkachels zijn filters beschikbaar die fijnstof afvangen.

- Houtstook hoeft niet per definitie te leiden tot  geuroverlast . Maar wie vervuild hout gebruikt en niet goed stookt, kan wel voor geuroverlast zorgen. Een overheid kan op basis van zorgplicht maatregelen opleggen om geurhinder tegen te gaan. Sommige provincies hebben een eigen geurbeleid. De provincie Fryslân heeft dit niet.

De onderzoekers merken op dat Friesland in verhouding tot de rest van Nederland veel reststromen beschikbaar heeft, omdat hier veel houtverwerkers zitten zoals meubelmakers en houtverwerkende bedrijven. Als alle houtige resten uit de Friese natuur tot pellets geperst zouden worden, levert dat 67.000 ton op. 

Ter vergelijking: vorig jaar importeerden Nederlandse elektriciteitscentrales naar schatting 3 miljoen ton pellets uit de VS, Canada en de Baltische Staten. Import is geboden aan strenge eisen, onderstrepen de onderzoekers: er mag geen natuurlijk bos wordt gekapt, evenmin mag natuurlijk bos worden omgevormd tot plantage; en ten allen tijden moet de houtgroei de houtkap overtreffen.

Aanmelden

Wie om 16.00 wil meedoen aan het debat kan zich hier  aanmelden .
 

Nieuws

menu