Irritatie bij Samsom na noodkreet Friese PvdA'ers

Diederik Samsom zegt snel in gesprek te gaan met de dertig Friese PvdA-leden die zorgen hebben over hun partij. Achter de schermen heerst vooral irritatie bij de partijleider.

ANP

,,Samsom is in gesprek met de briefschrijvers. Maar dat gesprek voert hij niet via de krant.’’ Het is het enige antwoord waarmee partijleider Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid via zijn woordvoering reageert op de open brief van dertig prominente Friese leden, gisteren in de Leeuwarder Courant .

De PvdA’ers vinden dat de partijleiding vervreemd is geraakt van de maatschappij. In de brief, waarin ze stellen ‘hun partij terug te willen’, vinden ze dat kiezers en leden ‘slappe nietsigheid’ krijgen voorgeschoteld. De brief is gericht aan Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman.

'Je wilt je partij terug zo schrijf je. Ik vraag jullie op mijn beurt, welke partij?'

De brief verdeelt de partij. Samsom kreeg hem voor publicatie te lezen en is het niet eens met de stelling. ,,Ik las jullie brief met aandacht, maar eigenlijk vooral met veel verdriet’’, schreef hij de ondertekenaars zondagavond in een e-mail. ,,Je wilt je partij terug zo schrijf je. Ik vraag jullie op mijn beurt, welke partij? Onze partij leeft een barmhartig rechtvaardig asielbeleid na, waarin recht wordt gedaan aan kwetsbaren, maar waarin er ook grenzen zijn en er niet voor iedereen onvoorwaardelijk een plek is. Onze partij bestaat uit het zondig ras der reformisten dat dit ideaal stapje voor stapje, zo nodig met compromissen, dichterbij wil brengen. In onze partij discussiëren we met elkaar tot we erbij neervallen, met open vizier.’’

'De PvdA is weer met zichzelf bezig, niet met de mensen voor wie we het doen'

Een dag later las Samsom de brief in de krant, met een redactioneel stuk op de voorpagina. ,,Vanochtend op de voorpagina van de Leeuwarder. De PvdA is weer met zichzelf bezig, niet met de mensen voor wie we het doen’’, schrijft hij in een nieuwe mailwisseling met de leden. ,,Ik begrijp jullie diepe frustraties, maar ik hoop dat jullie begrijpen dat deze publiciteit het voor ons allemaal alleen maar zwaarder maakt.’’

In de mail naar één van de briefschrijvers, die is doorgestuurd naar alle ondertekenaars, reageert hij: ,,Ik bewonder hun idealisme en ben dankbaar voor hun enorme bijdrage aan de partij. Maar juist van ervaren partijgenoten mag ik ook meer scherpte verwachten bij het verwoorden van de teleurstellingen.’’ Samsom mist die scherpte in de brief, schrijft hij.

Bijval

De dertig leden voelen zich gesterkt door tientallen reacties vanuit het hele land. ,,Het leeft. We krijgen veel bijval’’, zegt schrijfster Janny van der Molen. ,,Met deze actie laten we zien dat we betrokken zijn bij en zorgen hebben over de partij. We hebben thema’s waar we zorgen over hebben vaker bij de partij voor het voetlicht gebracht, zonder resultaat. Niet alleen over het kinderpardon, maar ook over de zorg, het onderwijs en de gasboringen. Op een gegeven moment moet je naar buiten treden.’’

Statenlid en ondertekenaar Hetty Janssen merkt dat het coalitiebeleid ,,steeds lastiger op straat is uit te leggen’’. Door de discussie over de gasboringen en het kinderpardon laait dat weer op, zegt Janssen. ,,De fractie mag krachtiger optreden. Het wordt tijd om de man in straat uit te leggen waar we voor staan, zonder dat we geremd worden door de afspraken en compromissen. We moeten zeggen hoe wij er over denken, waar wij voor staan. De partij moet afstand nemen van de besluiten die zijn gemaakt met de VVD, waarbij de PvdA moest opschuiven naar rechts.’’

Vitaminepil

Horeca-ondernemer en ondertekenaar Theo Douma uit Leeuwarden noemt het thema kinderpardon ,,de vitaminepil naar herstel’’ van de partij. ,,Het kinderpardon moet onderhandelbaar zijn. Daar moeten Samsom en de partijleiding zich sterk voor maken’’, motiveert hij.

Partijgenoten roerden zich op Twitter. Sander Terphuis schreef, doelend op Samsom: ,,Leden maken zich zorgen. Neem leden en hun zorgen serieus. Niet weer eigen retoriek, niet weer eigen gelijk.’’

PvdA scherpt kinderpardon-motie fractie aan, uitroepen congres nabij

Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over een aantal kinderpardon-moties. Over de exacte inhoud van de gewraakte PvdA-motie is tot vannacht overlegd. Tot grote teleurstelling van de beijveraars voor een soepeler uitvoering van het pardon, Esther van Dijken en Chris van Beek, leek er tot gisteravond geen schot in de opstelling van de fractie. De motie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, eerder betiteld als ‘een flutmotie’ lijkt slechts een fractie te worden aangescherpt. Het alsnog uitroepen van een PvdA-congres door ontevreden leden ligt hierdoor in de rede.

Vanmorgen heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA haar wekelijkse beraad. Daar zal de onrust rond het kinderpardon en de onrust in Friesland ter tafel komen. Fractieleider Diederik Samsom reist af naar Brussel, waar een vergadering is over de gevolgen van het Britse referendum. Van Dijken en Van Beek volgen de stemming vanaf de publieke tribune.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Kinderpardon