Inzet ME 'smetsje' op viering oud en nieuw

Vuurwerk ter illustratie. FOTO PIXABAY

Het uitrukken van de ME naar het Noordoosten van Friesland wordt door de burgemeesters in dat gebied beschouwd als ,,in smetsje’’ op de jaarwisseling.

,,Hjir en dêr wienen in pear ynsidinten, dy’t in smetsje jouwe op it gebeuren’’, zegt burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel, mede namens zijn collega’s van Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Ameland en Schiermonnikoog. Hij doelt daarmee op het belagen van agenten in Anjum en het hinderen van de brandweer in Marrum. ,,Mar de plysje en de brânwacht hienen fierder alles yn’e macht’’, aldus Agricola. Samen evalueerden de zes burgemeesters donderdag de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling.

Er was vaak sprake van brandstichting. In het hele gebied woedden tientallen vuurtjes. ,,Dat wie yn it ferline noch folle slimmer.’’ Omdat die destijds veel schade veroorzaakten, kwamen er tijdens de jaarwisseling feesttenten. ,,En dat wurke’’, merkt de burgemeester op. Maar vanwege de coronamaatregelen waren die nu niet toegestaan. Agricola en zijn collega-burgemeesters hopen dan ook dat alles bij de volgende jaarwisseling ,,wer yn it normale is.’’

Nieuws

menu