Inwoners zuidoosthoek en Waddeneilanden gretiger met vaccineren

De GGD kwam op 25 mei naar Vlieland om achttienplussers in te enten tegen het coronavirus. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

In tien van de veertien gemeenten op het Friese vasteland is nog geen 70 procent van de inwoners van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is opvallend, in veel gemeenten buiten Friesland ligt dit percentage hoger.

Dat blijkt uit ruwe data van de vaccinatiegraad per gemeente, die het RIVM woensdag voor het eerst naar buiten heeft gebracht. Nergens anders in Nederland ligt de vaccinatiegraad zo hoog als op de Waddeneilanden. Met ten minste 93 procent gevaccineerde twaalfplussers voert Schiermonnikoog de lijst met gemeentes met de hoogste vaccinatiegraad aan, gevolgd door Terschelling (86 procent), Ameland (85 procent) en Vlieland (82 procent).

De hoge vaccinatiegraad op de eilanden is al langer bekend en daarom geen verrassing. De GGD is voor het vaccineren naar de eilanden toegekomen, de drempel was laag.

Opvallender is het dat de vaccinatiegraad in een groot deel van Friesland lager is dan in de meeste gemeenten in Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het laagst is die in Achtkarspelen en Dantumadiel, met elk 61 procent. Alleen in Harlingen, Heerenveen, Weststellingwerf en Ooststellingwerf is buiten de Waddeneilanden 70 procent of meer van de inwoners van twaalf jaar en ouder volledig gevaccineerd.

Als naar vaccinatiegraad per veiligheidsregio wordt gekeken zit Friesland in de middenmoot, bovenin het ‘rechterrijtje’. Van de Friese twaalfplussers is 68 procent volledig gevaccineerd. Drenthe voert met 73 procent deze lijst aan, Flevoland sluit de rij met 60 procent.

GGD Fryslân kan geen eenduidige verklaring geven voor de opmerkelijke verschillen. ,,Dat vergt wetenschappelijk onderzoek, dat wordt op landelijk niveau verricht”, laat arts infectieziektebestrijding Everhard Hofstra weten. Hij wijst erop dat de werkelijke vaccinatiegraad iets hoger ligt, omdat de gegevens van mensen die geen toestemming hebben gegeven voor het delen van data ontbreken.

De ranglijst per gemeente wordt landelijk gesloten door Urk, waar maar 20 procent van de twaalfplussers volledig is ingeënt. Urk wordt voorafgegaan door Staphorst (44 procent) en Neder-Betuwe (49 procent), alle drie gemeenten op de bijbelgordel, waar een deel van de bevolking vanwege geloofsovertuigingen kritisch tegenover vaccineren staat.

Nieuws

menu