Interactief: Groot verschil in voetbalcontributie

Drachtster Boys D4 doet de warming-up. De club heeft de hoogste contributie van Friesland. FOTO JILMER POSTMA

Drachtster Boys D4 doet de warming-up. De club heeft de hoogste contributie van Friesland. FOTO JILMER POSTMA

De contributies die leden van Friese voetbalclubs aan hun vereniging betalen, lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit onderzoek van de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân.

Ruim een derde van alle inkomsten van de 170 Friese amateurvoetbalclubs wordt binnengehaald door voetballers zelf. Ieder jaar maken de leden contributie over om zo weer een seizoen lang in de clubkleuren te mogen spelen. Ook het lidmaatschap van de KNVB en het gebruik van de faciliteiten zijn na het voldoen van de betaling weer voor een jaar gegarandeerd.

Bekijk in de kaart hieronder per club de contributie voor senioren en junioren:

(Klik voor groot scherm of gebruik in de app hier .)

Tussen de duurste verenigingen, LAC Frisia 1883 en Drachtster Boys, en de goedkoopste clubs, AVV en Stormvogels 64, zit dit seizoen een gat van bijna 200 euro.

De senioren van LAC Frisia 1883 zijn , met 240 euro per jaar plus een bijdrage van 25 euro voor het kledingsfonds, dit seizoen een stuk duurder uit dan de voetballers van AVV op Terschelling, die slechts 75 euro per jaar betalen.

Maar ook tussen de jeugdbedragen zitten grote verschillen. De jongeren van Stormvogels’64 uit Achlum kunnen zeven jaar lang voetballen voor het bedrag dat de jeugd van Drachtster Boys gemiddeld voor één jaar betaalt.

Hoe steekt de gemiddelde contributie per gemeente af tegen het provinciale gemiddelde? Ontdek het in de grafiek hieronder:

(Klik voor groot scherm of gebruik in de app hier .)

Erik Baas, verenigingsadviseur Friesland van de KNVB, noemt de contributieverschillen tussen de clubs opmerkelijk. ,,Mijn ervaring is dat kleine verenigingen het doorgaans financieel een stuk moeilijker hebben dan de grote verenigingen. Toch zie je in het overzicht dat grote, vitale en goed georganiseerde clubs veel meer geld van hun leden vragen."

Hoe zijn de goedkopere en duurdere clubs over de provincie verdeeld? En hoe hoog is bij hen de contributie voor de senioren en junioren is? Ontdek het in de interactieve kaart hieronder:

(Klik voor groot scherm of gebruik in de app hier .)

Baas vermoedt dat dit verschil vooral ontstaat door de hoge personeelskosten van grote verenigingen. Grote clubs moeten vaak dure trainers betalen, terwijl de kleinere alleen met vrijwilligers werken. Personeelskosten zijn voor de grote clubs een hoge kostenpost en daar stemmen de besturen hun contributie op af.

Dat voetballers de laatste jaren steeds vaker een hoger bedrag moeten overmaken, is volgens Baas mede te wijten aan tegenvallende sponsorinkomsten en de steeds kleiner wordende rol van de gemeente. ,,Voor mijn werk bezoek ik veel Friese clubs. Daar zie ik steeds vaker dat sponsors en gemeentelijke steun wegvallen", vertelt Baas. ,,De gemeente is de grootste sponsor van de voetbalclub, maar dat wordt steeds minder."

Hoe verhoudt de hoogte van de contributie voor senioren zich tot andere clubs in de regio? Ontdek het in de grafiek hieronder:

(Klik voor groot scherm of gebruik in de app hier .)

Volgens Gijs Lokhorst van Drachtster Boys is de hoge contributie het gevolg van de goede voorzieningen die de club biedt. Er zijn bijvoorbeeld kunstgrasvelden en alle trainers zijn gediplomeerd.

Stormvogels '64 heeft al die luxe niet. De club heeft niet meerdere velden en een afgedankte boerderij dient als clubhuis. Bestuurslid Hylke Zijlstra zegt dat de vereniging het voetbal laagdrempelig wil houden. Daarom worden uitgaven en inkomsten zoveel mogeliijk op elkaar afgestemd.

Alle reacties op het artikel zijn te lezen in het LC+-artikel 'Drachtster Boys: Hoge contributie, maar ook veel voorzieningen' .

Onderzoek

Voor dit onderzoek zijn de contributiebedragen van 169 verenigingen opgevraagd of achterhaald. In de bedragen die vermeld staan, zijn alle verplichte kosten, zoals waskosten en kledingfondsen meegenomen. In de contributiebedragen van de jeugd zijn de bedragen van de mini-pupillen niet meegenomen. SV Suwâld ontbreekt in het overzicht. Deze club wilde niet meewerken aan het onderzoek.