Inspectie: onderzoek naar bestuur Nordwin College

Ton Stierhout in betere tijden, op de locatie van Nordwin in Buitenpost. FOTO NIELS WESTRA

De Onderwijsinspectie start op korte termijn een onderzoek naar de gang van zaken bij het Nordwin College. Het geruzie in de top doet de school geen goed.

Het onderzoek betreft ‘het bestuurlijk handelen’ bij de school voor vmbo en mbo. Aanleiding zijn de financiële probemen, de bestuurlijke gang van zaken en zorg over de onderwijskwaliteit. ,,De vraag is: is het bestuur wel in control in deze kwesties’’, zegt woordvoerder Hans van der Vlies van de inspectie. Het onderzoek start binnenkort.

Bemiddelingspoging

Het Nordwin College kampt met grote financiële problemen. Over de aanpak daarvan verschillen college van bestuur en raad van toezicht zo heftig van mening, dat zij elkaar vaker voor de rechter zien dan in de schoolgebouwen. Afgelopen week probeerde de raad van toezicht via de rechter het ontslag af te dwingen van de geschorste topman Ton Stierhout. Onder druk van de rechter ging de raad van toezicht knarsetandend akkoord met een nieuwe bemiddelingspoging. Eerder won Stierhout een kort geding tegen zijn schorsing door de raad van toezicht.

Het geruzie tussen raad van toezicht en de topman duurt nu al zeker vier maanden. Sins januari is Ilona Dulfer aangesteld als interim-bestuurder. Tijdens de rechtszaak bleek dat zij een plan heeft gemaakt voor een fikse ingreep, waarbij tot 25 volledige arbeidsplaatsen zouden moeten worden geschrapt. Bij Nordwin werken zo’n 350 mensen, veelal in deeltijd.

Ziekteverzuim

Omdat de organisatie al jaren kampt met financiële krapte, is de druk op het personeel groot. Docenten, aanwezig in de rechtszaal deze week, vrezen dat de voorgenomen reorganisatie de werkdruk verder zal opjagen met meer ziekteverzuim tot gevolg. Onder andere het sterk gestegen ziekteverzuim heeft Nordwin het afgelopen jaar tonnen gekost, voor inhuur van vervangers.

Weeffout

De raad van toezicht heeft bij een stichting, zoals Nordwin, een bijna onaantastbare positie. De raad houdt toezicht op het door de bestuurder gevoerde beleid, maar wordt zelf door niemand gecontroleerd. Stierhouts raadsman Bert Kingma vindt dat een weeffout: ,,Bij naamloze of besloten vennootschappen heeft een aandeelhoudersvergadering de macht om toezichthouders weg te stemmen. Maar bij een onderwijsinstelling is dat niet zo geregeld.’’

In uitzonderlijke gevallen treden raden van toezicht zelf af, of grijpt de minister in. Het eerste gebeurde bij de Universiteit van Amsterdam nadat studenten dagenlang protesteerden in het Maagdenhuis. Bij ROC Leiden greep de minister van Onderwijs in, toen enorme financiële tekorten ontstonden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland