Inspectie met MCL in gesprek over goed bestuur

Marcel Wintels was tot 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte. FOTO ANP

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is met het bestuur en de toezichthouders van het MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte in gesprek over de ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur.

Dat antwoordt minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport op vragen die Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) ruim drie maanden geleden heeft gesteld over dit onderwerp. Aanleiding voor de Kamervragen waren onthullingen van de Leeuwarder Courant over de verdubbeling van de eigen bezoldiging die de gezamenlijke Raad van Commissarissen (de toezichthouders) had doorgevoerd, zonder er ruchtbaarheid aan te geven.

De minister vindt het om diverse redenen niet nodig om te laten onderzoeken of de beloning of het aantal nevenfuncties in strijd was met de wet. Volgens de minister is er geen reden te veronderstellen dat er op dít moment sprake is van overtreding van de WNT, aangezien vijf van de zeven commissarissen begin juli zijn afgetreden en de bezoldiging na alle ophef is teruggedraaid naar het niveau van 2018.

Kerstens had Van Ark gevraagd de IGJ een onderzoek te laten doen. Ook de opgestapte voorzitter Marcel Wintels had in een reactie op alle maatschappelijke en interne onrust laten weten de bezoldigingsconstructie van Zorgpartners Friesland te laten toetsen door de IGJ. Die blijkt daar niet over te gaan. Een onderzoek naar de beloning of het aantal functies van de leden van de Raad van Commissarissen door de IGJ is niet aan de orde, schrijft de minister. De inspectie ziet toe op andere zaken, namelijk de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de bestuurlijke randvoorwaarden daarvoor. Toezicht op kwaliteit van de beloning zou aan het CIBG zijn, een uitvoeringsinstantie van haar eigen ministerie.

Kerstens vindt dat de minister zich er makkelijk vanaf maakt. ,,Het blijkt nou niet dat de minister zich er erg druk over maakt”, mailt hij in een reactie. ,,En dat moet wel, want het gaat regelmatig fout aan de top. Ik ga de minister opnieuw aansporen nu echt werk te maken van het aanpakken van misstanden in de zorg, en anders kom ik zelf met voorstellen.”

Half juli is emeritus-hoogleraar belastingrecht Jaap Zwemmer aangesteld als interim-voorzitter van de Raden van Commissarissen van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte. Hij moet een nieuw toezichtsorgaan optuigen.

Lees ook de longread | Wie houdt toezicht op de toezichthouders

Nieuws

menu