Inspectie: denk om de risico's bij het vervoeren van carbid, want het is een gevaarlijke stof

Foto:

Foto: ANP

Carbid is een gevaarlijke stof en het vervoer ervan is aan regels gebonden. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vanwege het vuurwerkverbod dat tijdens de jaarwisseling geldt, is de vraag naar carbid de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Dat is dit jaar gewoon toegestaan, al moeten particulieren er wel rekening mee houden dat ze maximaal 5 kilo in een luchtdichte verpakking mogen vervoeren.

Wanneer carbid in aanraking komt met water, geeft het een zeer brandbaar gas af dat makkelijk tot explosies kan leiden. ,,Blootstelling aan de buitenlucht, waar ook water in zit, kan al leiden tot gevaarlijke situaties, met name in gesloten ruimtes of verpakkingen die niet luchtdicht zijn’’, schrijft de inspectie.

Voor beroepsmatig vervoer en voor particulieren die meer vervoeren, worden nog meer eisen gesteld aan onder meer verpakking, voertuig en opleiding. Kort geleden zijn importeurs en handelaren op de hoogte gebracht van de regels die gelden voor particulieren. Wie daar niet aan voldoet, is strafbaar. Het is mogelijk dat de politie en inspectie controleren op carbid in bijvoorbeeld auto’s. De ILT is daartoe bevoegd vanwege de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, waar carbid onder valt.

Campagne

De Friese Veiligheidsregio lanceerde vrijdag de zesde carbidcampagne , om aandacht te vragen voor veiligheid en het gebruik ervan. De Veiligheidsregio benadrukt dat het niet is bedoeld voor ,,beginners en amateurs. Je moet goed weten wat je doet wanneer je met gas en vuur aan de slag gaat.’’

Veel carbidongelukken zouden voorkomen kunnen worden door een ‘BOCK’. Dat is een Bewust Oplettende Carbid Knaller die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten. Dit jaar let de BOCK ook op het naleven van de coronamaatregelen.