Initiatiefnemers van wolvenhek om Friesland: 'Straks loopt geen vee meer buiten'

Geen enkele veehouder zal volgens vijf boeren zijn vee nog weiden, als niets wordt gedaan om wolven weg te houden. ,,It wurdt in kealslach.”

Boeren Jehan Bouma en Jappie Zwaagstra, vrezen hun schapen straks niet meer te kunnen weiden.

Boeren Jehan Bouma en Jappie Zwaagstra, vrezen hun schapen straks niet meer te kunnen weiden. FOTO NIELS WESTRA

Schapenhouder Jehan Bouma uit Aldeboarn ziet als doembeeld voor zich dat alle Friese veehouders hun dieren op stal houden. ,,Alle losse fee sil út de lannen ferdwine. Skiep, kij, fôlen, pony’s, neam mar op. Mei in jier of tsien bliuwe se op stâl óf binne se fuortdien.”

Nieuws

menu