Ineens veel patiënten met coronaverdenking in Friese ziekenhuizen

Ziekenhuisbed op de geïsoleerde corona-afdeling van Medisch Centrum Leeuwarden. FOTO LC

Het aantal patiënten met verdenking van Covid-19 loopt ineens hard op in de Friese ziekenhuizen. Donderdagochtend lagen er volgens het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord-Nederland veertien patiënten, van wie een op de intensive care.

Hoeveel van deze patiënten daadwerkelijk Covid-19 hebben, is niet bekend. De ziekenhuizen monitoren alleen de bezetting van geïsoleerde bedden in verband met besmetting met het coronavirus of een vermoeden daarvan.

Woordvoerder Frits Mostert kan namens de ziekenhuizen wel melden dat er niet enkel sprake is van verdenkingen, maar wel degelijk ook van bewezen Covid-patiënten. Dit is nog niet terug te zien in de cijfers van GGD Fryslân, daar zijn sinds de zomergolf drie ziekenhuisopnames gemeld.

Het gaat om patiënten uit de eigen regio, zegt Mostert. Woensdag is de opname van patiënten in andere regio’s weer in gang gezet door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, maar daar zijn de Friese ziekenhuizen nog niet bij betrokken, meldt hij.

Het hoge aantal opgenomen patiënten met Covid-verdenking (een momentopname) in Friesland is opvallend. In de Drentse ziekenhuizen liggen maar zes van zulke patiënten en in de Groningse ziekenhuizen slechts twee. Van de regio Groningen is het risico-niveau vanwege toenemende besmettingen woensdag verhoogd van waakzaam naar zorgelijk.

Update: Rotterdamse corona-patiënten naar Groningen

In de loop van donderdag zijn de eerste drie Covid-19-patiënten uit Rotterdam naar ziekenhuizen in Groningen gebracht, bericht het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Eén ligt in het Martini Ziekenhuis en twee in het UMCG, van wie één op de ic.

Nieuws

menu