In gesprek over euthanasie. Tommy (18) en Emma (17) van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden maakten documentaire 'De dood hoort bij het leven'

De pake van Tommy koos zelf voor de dood. Het inspireerde de gymnasiast om samen met beste vriendin Emma een documentaire te maken over euthanasie en de impact op nabestaanden.

Tommy Barkema en Emma Stoelinga, leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, maakten de documentaire De dood hoort bij het leven.

Tommy Barkema en Emma Stoelinga, leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, maakten de documentaire De dood hoort bij het leven. Foto: Niels Westra

De dood hoort bij het leven. Ko Barkema zei het zo vaak dat zijn kleindochter Tommy Barkema (18) uit Oudebildtzijl en Emma Stoelinga (17) uit Oosterbierum van de gevleugelde uitspraak de titel van hun profielwerkstuk maakten. Pake stierf vredig op 25 februari 2021 in een hospice in Dronten, 87 jaar. Een zelfgekozen dood, want hij was gestopt met eten en drinken.

Documentaire over euthanasie: De dood hoort bij het leven