In de voetsporen van graaf Floris IV

O, o Den Haag. ILLUSTRATIE LC

Politiek Den Haag pakt langzaam het oude leven op. In deze aflevering: senator Gerben Gerbrandy (OSF) daalde af in de historische Kelderzaal.

,,It wie hast surrealistysk.’’ Gerbrandy, fractievoorzitter van de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer, is niet zó gauw onder de indruk. Maar dinsdagmorgen was er één om niet snel te vergeten.

Voor het eerst sinds eind maart kwam de senaat weer fysiek bijeen. De week begon met de vergadering van de fractievoorzitters, het College van Senioren. Vanwege de vereiste 1,5 meter afstand moesten de veertien uitwijken naar het pand van de Ridderzaal, een paar meter verderop aan het Binnenhof. Voor het College van Senioren was een plek gereserveerd in de Kelderzaal.

Nu is vrijwel alles op deze postzegel Haagse grond historisch, maar de Kelderzaal is het neusje van de zalm; het is het alleroudste gebouw. Nog voor zijn dood in 1234 legde graaf Floris IV hier de eerste hand aan het complex dat zou uitgroeien tot het democratisch hart van Nederland. Dat de zaal op kelderhoogte ligt komt door de latere ophoging van de rest eromheen.

Gerbrandy en zijn dertien collega’s moesten via een deur aan de westzijde naar binnen en dan met een trappetje naar beneden. ,,En dan sitst dêr, ûnder de gewelven.’’ In de Rolzaal erboven vond één van de belangrijkste gebeurtenissen plaats uit de vaderlandse geschiedenis. Hier hoorde Johan van Oldebarnevelt in 1619 zijn doodvonnis. En vergadert nu op vrijdag het kabinet.

 

De middagvergadering was in de Ridderzaal, de zaal die graaf Floris V liet bouwen met de afkoopsom die hij kreeg toen hij afzag van de Schotse troon. De tafeltjes stonden keurig verspreid. ,,It die in bytsje eksameneftig oan.’’ Gerbrandy viel alweer met de neus in de boter. ,,Ik haw in prachtich plak. Stiif foaroan, mei sicht op it spreekgestoelte.’’

Tijdens het Onderwijsdebat met minister Arie Slob zag de senator uit Gau af van spreektijd. Hij zal later zijn stem weer verheffen, belooft hij. De heetste aardappel voor de zomer wordt het handelsverdrag CETA. Daarvoor woonde hij een videobijeenkomst bij met onder anderen EU-commissaris Phil Hogan. Het is een dubbeltje op zijn kant of CETA een meerderheid behaalt. Gerbrandy’s stem - hij heeft zijn keuze nog niet gemaakt - kan het verschil maken.

Het doet de senator in elk geval deugd dat fysiek vergaderen weer mogelijk is. ,,Wy kinne wer oan de slach! En dat is wichtich, just yn dizze tiid, wêr’t de miljarden oer tafel fleane. Ek yn bysundere tiden moat der in goeie demokratyske legitimaasje wêze.’’

saskia.van.westhreenen@lc.nl

 

Nieuws

menu