In boomstam begraven skelet gevonden in hartje Grou

Foto: ARCHEOLOGISCH BUREAU MUG

Onder het Halbertsmaplein in Grou is een zeldzaam boomstamgraf gevonden uit de vroege middeleeuwen. De historie van Grou kan hiermee worden herschreven.

Archeologisch bureau MUG werd ingeschakeld om heraanleg van de riolering onder het plein te begeleiden, aangezien het hier om waardevolle terpgrond gaat. De archeologen rekenden op middeleeuwse bewoningsresten, maar het graf kwam voor hen als een complete verrassing.

Uitgeholde boomstam

Pal onder het plein kwam een skelet tevoorschijn, dat in een uitgeholde boomstam bleek te zijn begraven. Afgezien van leerresten doken verder geen andere vondsten op. Verdere analyse moet nog beginnen.

Het graf dateert vermoedelijk uit de zevende of achtste eeuw, denkt MUG en de archeologen nemen aan dat er meer graven te vinden zijn.Van Grou waren in het geheel geen begravingsresten uit deze periode bekend.

Een late heiden

Boomstamgraven waren in de vroeg-christelijke tijd herkenbaar aan hun oost-westligging. Het graf in Grou ligt echter noord-zuid. De dode is dan ook vermoedelijk een late heiden geweest. Verder onderzoek kan de komende tijd meer informatie opleveren over deze centrale plek in Grou.

Nieuws

Meest gelezen