In Zuidoost-Friesland heeft meer dan de helft van de inwoners overgewicht: 'Het is iets waar we met z’n allen wat mee moeten'

In Zuidoost-Friesland heeft meer dan de helft van de inwoners overgewicht. Buurtsportcoach Marleen Reenders: ,,Het is iets waar we met z’n allen wat mee moeten.’’

Buurtsport Ooststellingwerf organiseert deze zomer sport- en spelmiddagen in verschillende dorpen om kinderen en hun ouders, grootouders of verzorgers in beweging te krijgen. Op de foto rennen Efi (links) en Jolina met een bal over het grasveld achter de basisschool in Haulerwijk.

Buurtsport Ooststellingwerf organiseert deze zomer sport- en spelmiddagen in verschillende dorpen om kinderen en hun ouders, grootouders of verzorgers in beweging te krijgen. Op de foto rennen Efi (links) en Jolina met een bal over het grasveld achter de basisschool in Haulerwijk. FOTO RENS HOOYENGA

,,Ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar ik zie overal om me heen dat mensen zwaarder worden met z’n allen.’’ Marleen Reenders is buurtsportcoach in Ooststellingwerf, waar volgens de meest recente cijfers van het Fries Sociaal Planbureau ruim de helft van de volwassenen zwaarlijvig is. ,,Het is lastig te zeggen of ik in deze gemeente meer dikke mensen zie dan elders. Het is ook een landelijk probleem dat door corona alleen maar groter geworden is.’’

Dat Ooststellingwerf volgens de statistieken koploper is in de Zuidoosthoek als het gaat om overgewicht, verbaast Reenders niet. ,,Hier wonen relatief veel mensen met een lage sociaaleconomische status. En in achterstandsgebieden - waar meer laagopgeleiden wonen, meer werkloosheid is en mensen minder te besteden hebben - wordt ongezonder geleefd, dat verband is aangetoond. Mensen hebben meer overgewicht, bewegen minder, slapen slechter.’’

Staat op de agenda

Het goede nieuws is volgens Reenders dat overgewicht, de daarbij behorende gezondheidsrisico’s en de broodnodige aanpak, inmiddels bij veel gemeenten en instanties op de agenda staan. ,,Het is iets waar we met z’n allen wat mee moeten. En dan gaat het niet alleen om afvallen, maar vooral ook om het aanleren van een andere levensstijl: gezonder eten, beter slapen, meer bewegen. Het holistische geheel.’’

Buurtsportcoaches - naast Ooststellingwerf ook werkzaam in Weststellingwerf en Opsterland - stimuleren mensen van verschillende leeftijden en achtergronden om gezonder te leven. Ze werken onder meer samen met het onderwijs, buurt- en dorpsverenigingen, zorginstellingen, jongerenwerk en sportclubs. ,,Het begint al bij de peuters, die willen we met het project ‘Gezonde Kinderopvang’ meer water laten drinken, lekker laten bewegen en ze leren wat gezonde voeding is.’’

Fintessparkjes

Op gezond gewicht komen en blijven is voor veel mensen nog een hele kunst. Reenders: ,,Mensen willen wel bewegen, maar hebben het geld of de kennis niet, schamen zich of zijn bang. Wij willen zoveel mogelijk drempels verlagen of zelfs wegnemen zodat mensen makkelijker mee kunnen doen. Om die reden zijn fitnessparkjes aangelegd in Haulerwijk, Oosterwolde, Langedijke en Donkerbroek waar we verschillende activiteiten organiseren. Maar we bieden bijvoorbeeld ook een traject van zes weken waarin mensen kennis kunnen maken met de sportschool. Uiteindelijk moet iedereen het zelf doen, maar we kunnen wel de handvatten geven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Gezondheid
Instagram