De 35 dorpen in Leeuwarden kunnen 550 extra huizen bouwen: nieuwe visie biedt meer bouwruimte

De dorpen in de gemeente Leeuwarden mogen de komende tien jaar ruim 550 woningen bijbouwen. Dit moet de vitaliteit versterken en lucht bieden bij huizenkrapte.

De hervormde kerk van Jirnsum zou gesloopt worden, maar is nu een woning. Dit soort mogelijkheden voor nieuwe woonruimte zijn er veel meer, denkt de gemeente Leeuwarden.

De hervormde kerk van Jirnsum zou gesloopt worden, maar is nu een woning. Dit soort mogelijkheden voor nieuwe woonruimte zijn er veel meer, denkt de gemeente Leeuwarden. FOTO ARCHIEF LC

Dit stelt PvdA-wethouder Hein de Haan voor in een nieuwe dorpenvisie : ‘Wij gaan die bouwlocaties niet zelf ontwikkelen, we nodigen de dorpen uit om met initiatieven te komen’. Uitwerking kan dan in een ‘driehoeksverhouding’ tussen initiatiefnemer, gemeente en dorpsgemeenschap.