In Franeker fietstunnel blijkt de kracht van een verfblik (+video)

Een fietstunnel in Franeker is getransformeerd tot een vrolijke kunsttunnel

Wat doe je met tientallen verfblikken als ze zijn opgebruikt? Natuurlijk: dan pak je een paar drumstokken en laat je ze galmen in een tunnel.

En aan lege verfblikken geen gebrek, zaterdag in de wijk Franeker wijk Schalsumerplan. Wekenlang voorzagen buurtbewoners - jong en oud - de fietstunnel onder de Burgemeester J. Dijkstraweg van een nieuwe, frisse uitdossing.

,,En no is de ferve ek skjin op’’, zegt Albert Nauta. Hij is de voorzitter van een werkgroep die zich ‘Tunnelvisie’ noemde en de vrolijke schilderpartij coördineerde.

Deze dag heeft hij een colbert aangetrokken waarop een bonte corsage prijkt. Dat moet kunnen, op zo’n zonnige zaterdagmiddag, bij de ingebruikname van de totaal vernieuwde onderdoorgang en de onthulling van de naam ervan.

In het verleden was de tunnel, die voor fietsers uit de wijk en de achterliggende dorpen de verbinding met het stadshart vormt, ,,smoarch en tsjuster’’, omschrijft Nauta. Een betonnen hol, waar je snel mogelijk weer uit wilde.

Maar de wijkvereniging formuleerde een opknapbeurt van het tunneltje als ‘actiepunt’ in haar wijkvisie, kaartte de zaak succesvol aan bij de gemeente en vond in kunstenares en wijkbewoonster Karin van Berne de creatieve geest ze zocht.

 

Kleurrijk spektakel

Onder leiding van Van Berne transformeerde de grauwe bak langzaamaan in een veel lichtere, kleurrijke verbinding. De tunnel verbeeldt een sloot, vol (fantasie)vissen, waterplanten, een gezonken bootje en een op kikkers azende reiger.

De onderdoorgang knapte zienderogen op, maar Nauta ontwaarde gedurende dat proces nóg iets moois. Die vermaledijde betonnen tunnel bracht wijkbewoners dichter bij elkaar. De preses neemt de term ‘sociale cohesie’ in de mond.

,,Folstrekte frjemden stienen ynienen by ús mei de fraach oft sy ek helpe koenen’’, jubelt Nauta. ,,Geweldich!’’ En wee degene die het fraais van de verfkwasten bekladt. ,,Der wie al in fandaal dy’t der in heakekrús op spuite. Der gie in golf fan lilkens troch de wyk.’’

Maar deze zaterdag ziet de Wetterwillewei, zoals de fietstunnel gaat heten, er weer piekfijn uit. Gymnasten vertonen er hun kunsten in en een stoet kinderen vult de ruimte met oorverdovend percussiegekletter.

De kracht van een verfblik: in Schalsumerplan kunnen ze er inmiddels over meepraten.

Gebruikers van de smartphone-app klikken hier voor de video.