Iedereen mist wat in de Friese Omgevingsvisie

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO: LC

Na lang, lang praten en schrijven heeft Fryslân een omgevingsvisie afgeleverd. Een strategie voor de lange termijn, tussen 2030 en 2040.

En eigenlijk raak je daar nooit over uitgepraat, zo bleek woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Alle partijen probeerden er, ondanks eerdere inspraakrondes, ieder voor zich nog een eigen standpunt in te stoppen.

De Socialistische Partij vindt bijvoorbeeld dat de coalitie gemeenten met de visie teveel op slot zet. Michiel Schrier: ,,Het vertrouwen dat de provincie vraagt van de overheid, geeft ze niet aan gemeenten.’’

GroenLinks miste een rode draad. ,,Het woord voedseltransitie komt nog niet eens in de visie voor.’’ Ook wil GroenLinks industriële mestvergisters weren, maar gedeputeerde Douwe Hoogland zag daar geen heil in. ,,Het college zegt nu: We vinden het prima dat deze mestvergisters bestaan in de provincie.’’

Maaike Prins (CDA) lijkt het handig dat de provincie met het woningbouwprogramma alvast vooruit kijkt naar de komst van de Lelylijn. De lijn, die er nog lang niet is, maakte overigens nog meer tongen los. Durk Pool van de VVD fantaseerde over de komst van ,,Merkel en Macron’’. Straks zijn ze er zo. Maar de PVV en Forum voor Democratie houden hun hart vast als de Lelylijn mogelijk bewaarheid wordt.

Ze vrezen voor een stijging van de huizenprijzen en voor een soort Betuwelijn, die straks door de provincie dendert. Durk Dijkstra van Forum ging ook vol op het orgel over de klimaatdoelstellingen. ,,Je rinne troch in moai hûs, mei alles derop en deroan. Mar it stjonkt.’’ Hij vindt dat de provincie ,,foute arguminten’’ van anderen gebruikt. ,,As soene wysels gjin opfetting hawwe.’’

Nieuws

menu