Iedere Fries had vroeger een wapen in huis

Bijna alle Friese mannen bewaarden vroeger thuis een zwaard, een boog of een piek. Wapenbezit was in de vijftiende en zestiende eeuw namelijk verplicht. In tijden van oorlog moesten de weerbare mannen komen opdraven.

De Friese volkstrots berust voor een belangrijk deel op heldenverhalen uit de late middeleeuwen: denk aan Grutte Pier of de slag bij Warns. Die verhalen zijn soms versimpeld of aangedikt met verzinsels, maar er zit zeker een kern van waarheid in: de Friese bevolking liet niet over zich heen lopen en de mannen waren strijdlustig als het er op aankwam.

Nieuws

menu