Ic-hoofd Peter van der Voort wil versoepeling van lockdown: 'De coronamaatregelen trekken een te zware wissel op de maatschappij'

De zware coronamaatregelen trekken een te zware wissel op de maatschappij, zegt Boksumer Peter van der Voort, hoofd van de ic-afdeling in het UMCG.

Peter van der Voort.

Peter van der Voort. Foto: Corné Sparidaens

De professor, klinisch epidemioloog en tevens Eerste Kamerlid (D66) pleit voor versoepeling van de maatregelen, in combinatie met een andere ent-strategie om de levens van mensen die extra vatbaar zijn voor het coronavirus zo veel mogelijk te sparen.

Medici pleiten voor versoepeling

De roep om versoepeling of zelfs beëindiging van de lockdown wordt harder, ook vanuit medische hoek.

Vier intensivecare-artsen van het Radboudumc Nijmegen en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk vroegen zich zaterdag in NRC Handelsblad openlijk af of het middel van de lockdown niet schadelijker is dan de kwaal. Ze stellen onomwonden de grote taboe-vraag: Hoe lang kan van gezonde mensen worden gevraagd offers te brengen voor ongezonde mensen?

Gezette, oudere mannen vaccineren

Van der Voort gaat voor een groot deel mee in die gedachtegang. Vorige week pleitte het hoofd van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen voor het sneller vaccineren van oudere mannen met overgewicht, na ouderen. De groep gezette mannen bezet een groot deel van de ic-bedden in ziekenhuizen.

,,Dat is een betere oplossing dan er voor te kiezen dat meer mensen sterven’’, verwijst Van der Voort naar het betoog van zijn vier collega’s.

Meer sterfgevallen accepteren

Die houden er rekening mee dat meer mensen zullen overlijden als de regels versoepeld worden om het welzijn van de bevolking op peil te houden. En vinden dat ook acceptabel. Met dat laatste is Van der Voort het niet mee eens. ,,Dan begeef je je ethisch op een hellend vlak. De oplossing is om mensen die vatbaar zijn, vooral oudere mannen met overgewicht, zo snel mogelijk in te enten. Dan wordt het een stuk rustiger op de intensive care en heb je een belangrijk probleem opgelost.’

Met het vaccineren van mannen met overgewicht tussen de 50 en 75 jaar - ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders - neemt de druk op de ic’s met zo’n 60 procent af, stelt Van der Voort. Het is volgens hem binnen een maand te regelen.

Negatieve gevolgen lockdown

Het uitgangspunt van het kabinetsbeleid is solidariteit met de zwaksten in onze samenleving. Nu de crisis zo lang aanhoudt vragen de vier intensivisten uit Nijmegen en Winterswijk zich af of alle negatieve gevolgen van de maatregelen nog wel in verhouding staan tot de beoogde gezondheidswinst.

‘Niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld, waardoor mensen met kanker, mensen die op transplantaties wachten of andere patiënten soms vroegtijdig sterven’, schrijven ze. Veel leerlingen in het basis- en middelbare onderwijs lopen leerachterstand op. Gesloten winkels, cafés, restaurants en kapsalons dreigen om te vallen. Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt hierdoor toe en de kloof tussen arm en rijk groeit.

Betalen steunpakketten

Daar komt bij dat de huidige en toekomstige generaties de rekening moeten betalen van alle financiële steunpakketten. ‘Dit alles heeft een sterk negatieve invloed op de gezondheid van onze samenleving als geheel.’

De vier, die dagelijks werken met coronapatiënten benadrukken de ernst van Covid-19. ’Volledig herstel is vaak niet haalbaar doordat veel van onze coronapatiënten ernstige comorbiditeit hebben, zoals overgewicht, hoge bloeddruk en/of suikerziekte: allemaal risicofactoren voor een ernstig verlopende Covid-19-infectie. Bovendien, de helft van al onze voormalige ic-patiënten heeft belangrijke restklachten na de opname”, aldus de artsen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus
Instagram