Schaatskoorts bij ijsclubs: 'De jongerein moat it iis op'

Dit weekend begint een winterse periode met vorst en veel sneeuw. IJsclubs zijn zich enthousiast aan het voorbereiden, maar coronamaatregelen spelen hen parten.

Het laatste ijs is donderdag uit de schaatsbaan in Joure gesmolten. Maar ijsmeesters Ynte en zijn zoon Tjeerd Kuindersma van IJsclub de Vlecke zijn klaar voor de aankomende vorstperiode.

Het laatste ijs is donderdag uit de schaatsbaan in Joure gesmolten. Maar ijsmeesters Ynte en zijn zoon Tjeerd Kuindersma van IJsclub de Vlecke zijn klaar voor de aankomende vorstperiode. FOTO NIELS DE VRIES

Johannes de Vries van de Bond van IJsclubs Gewest Fryslân krijgt het ene na het andere telefoontje van ijsclubs. ,,Se binne allegear superentûsjast”, vertelt hij. In oktober publiceerde De Vries een coronaprotocol voor natuurijsbanen en nu kan dat eindelijk uit de kast. „Elkenien is der fol fan”, zegt hij. Vooral voor de jeugd is hij blij. „De jongerein moat it iis op. Se moatte efter de kompjûter wei en útwaaie.”

Maar de voorspellingen moeten wel meezitten, zegt De Vries. Hij vreest de verwachte sneeuw. „Dat wolle wy einliks net hawwe.” Sneeuw is slecht voor de ijsgroei en -kwaliteit.

‘De bern moatte ride’

Sytze Jonker, voorzitter van IJsclub IIsnocht in Lekkum, is het met De Vries eens. „De bern moatte ride”, zegt hij. Hij verwacht niet dat de vorstperiode lang zal aanhouden. Maar mocht het zover komen, dan heeft de club goed contact met de basisschool over het schaatsen. „As sy wat wolle, is it gau regele.”

In Sneek denken ze er net zo over. Wel bestaan er zorgen over een grote toeloop van mensen, de ijsbaan ligt in een kinderrijke buurt. „It binne daliks hûndert bern, net tsien of tweintich”, zegt voorzittert Jacob Akkerman van IJsklub Sneek

Natuurijsbanen

De coronamaatregelen zijn niet voor alle clubs eenvoudig te handhaven. Eenrichtingsverkeer of voldoende banken plaatsen is soms onmogelijk, maar wel noodzakelijk om de toestroom te controleren. Dat speelt bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, bij de natuurijsbaan van IIsnocht. „Eltsenien kin op ’e baan komme”, zegt voorzitter Tjeerd van Dijk, „It is altyd smoardrok. It folk komt oeral wei, sels út Drachten.”

Ook op de natuurijsbaan van Elsloo speelt dit probleem, vertelt voorzitter Martin Brouwer van IJsclub de Oefening. „Mocht het te druk worden, dan gaat het toegangshek weer op slot”, zegt hij.

Goede voorbereiding

Op de ijsbaan van Burgum werd afgelopen weekend al geschaatst en hebben ze al wat ervaring opgedaan. Ook andere ijsclubs zijn te rade geweest bij de Burgumers. Secretaris Lykele Westerhof heeft ze het Burgumer protocol uitgelegd. „As wy wer iepen gean, wurkje wy mei tiidfakken. Folkwoeksenen meie der dan ek op”, zegt Westerhof. Maar hij benadrukt: ,,De baan is allinnich tagonklik foar leden.”

In Joure heeft IJsclub de Vlecke met de gemeente een protocol opgesteld. „Sa gau as it iis dik genôch is, dan sjogge we hoe’t we iepen kinne”, vertelt ijsmeester Ynte Kuindersma. „En wy hawwe ien foardiel: de iisbaan is ek in drafbaan, dat wy hawwe hûnderten kearstekken en banken.”

Avondklok en koek & zopie

Normaal gesproken is het ‘s avonds prachtig schaatsen op verlichte ijsbanen. Maar dit jaar gaat daar waarschijnlijk een streep door vanwege de avondklok. „Jûns is de iisbaan net iepen”, zegt Akkerman.

Ook in Burgum lopen de tijdsblokken waarschijnlijk tot een uur of zeven. En is de koek & zopie wel open? In Burgum en Joure zijn ze daar nog niet over uit. Maar in Sneek hebben ze al een mooi plan: een luik, vertelt voorzitter Akkerman. „Mar dan mei poeiermolke yn stee van babi-pangang.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Instagram
Winter