IJsclubs zetten slot op ijsbaan: 'Nog even geduld anders kunnen we het vergeten'

De baan in Grou. FOTO NIELS WESTRA

Ze doen er alles aan om een mooie ijsvloer te prepareren. Maar ongeduldigen en onverlaten zorgen ervoor dat ijsclubs de baan met hekken en sloten moeten beschermen.

Toen er dinsdag een scooter over het prille ijs van iisclub Wurdum-Swichum racete, was de maat vol. De clubbestuurders slingerden via sociale media een bericht de wereld in: ‘Laat het ijs van de ijsbaan heel. Kom niet op de baan als deze nog niet open is.’ ,,Dêrnei ha we it terrein ôfsluten. Hikken ticht en op slot”, vertelt bestuurder René Brouwer.

Vanwege de slechte kwaliteit ijs – ,,it wie beferzen snie”– pompte de club extra laagjes water op de baan. ,,Dit moet goed kunnen bevriezen, anders kunnen we het wel vergeten”, waarschuwde Brouwer. Hij en zijn baanmaten sloten ook het bruggetje over de Wirdumervaart af.

Gisteren lieten ze nog een laagje erop lopen in de hoop dat de baan vandaag open kan. ,,It is no ôfwachtsje hoe’t elk him gedraagt. Geduld opbringe is lestich, dat snap ik ek wol. Elk wol graach ride, ik ek.”

IJswacht tot de avondklok

Bij IJsclub Bergum is het niet anders. Om te voorkomen dat mensen stiekem het ijs op gaan, zitten bestuursleden tot vlak voor de avondklok in het clubgebouw om de baan in de gaten te houden. ,,Je moet ervoor waken dat mensen nu het ijs op gaan. Vaak gaat het gepaard met baldadigheid en vernieling”, vertelt voorzitter Willem Provily. Hij spreekt uit ervaring, zegt hij. Vorige week stonden er vier meiden op de baan terwijl dat niet mocht. ,,Er lag een laagje van 1,5 centimeter. Ja, dat houdt niet over. Dan wordt het een soort schotje springen. Daarmee verniel je het ijs.”

Kerstbomen op het ijs

In Grou hadden ze vorige week woensdag een probleem toen troep op het dunne laagje ijs was gegooid. ,,In heale kontener fol takken en sels krystbeammen. De jeugd is guontiden fernimstich”, zegt Arie Gerlofsma, bestuurslid van IJsclub Grouw.

Probleem van de Grouster baan is dat die voor het overgrote deel open is: er staan geen hekken omheen en van alle kanten kunnen mensen het ijs op. ,,We hawwe wolris ien betrape doe’t de baan noch ticht wie. Soks is net de bedoeling, want dat lûkt mear folk oan.”

De ijsclub heeft nu rondom de baan borden geplaatst met de mededeling dat hij nog gesloten is. ,,En we rôpen skoallen op om de bern te freegjen om op ôfstân te bliuwen.” Het lijkt te hebben gewerkt: het ijs lag er zo goed bij dat gistermiddag een deel van de baan werd geopend voor kinderen tot en met zeventien jaar.

Waakhond

Bij IJsclub Broederschap in Noordwolde is dat anders. Daar staat wel een omheining rond de baan, maar volgens voorzitter Jan Jonkers glipten de afgelopen dagen toch enkele jongeren door het prikkeldraad.

De club plaatste dinsdag een oproep op Facebook en hoopt dat ouders hun kinderen extra goed in de gaten houden. Jonkers hoopt dat de actie genoeg is. ,,Want je kunt ook moeilijk als een waakhond de hele dag bij de baan gaan zitten.”

Nieuws

menu