Hurdegaryp: Bieb weg? 'Dan sis ik myn lidmaatskip op'

De Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân broedt nog op een oplossing, maar in Hurdegaryp vrezen bezoekers intussen dat hun bibliotheek dichtgaat.

De bibliotheekvestiging in Hurdegaryp.

De bibliotheekvestiging in Hurdegaryp. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Oane de Vries uit Hurdegaryp zit met een dorpsgenoot aan de leestafel in de bibliotheek midden in het winkelcentrum van Hurdegaryp. Ze treffen elkaar er wel vaker. De Vries komt er zelfs alle keren dat het pand open is: op maandag, woensdag en vrijdag. Thuis heeft hij  de Volkskrant , in de bibliotheek leest hij  Trouw  en de provinciale dagbladen. En leent hij boeken natuurlijk.

De twee zijn op de hoogte van de bezuinigingen die hun gemeente Tytsjerksteradiel moet doorvoeren en die voor een deel afgewend worden op de drie bibliotheken in het gebied: Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk. Voor hen is het geen vraag meer waar de klappen gaan vallen. ,,Dat wurdt Hurdegaryp, gean dêr mar fan út.’’ 

Ze hebben de redenatie al gehoord. Burgum ligt centraal dus moet eigenlijk wel open blijven, Gytsjerk heeft een eigen gebouw en geen duur huurpand zoals in Hurdegaryp. Dat Hurdegaryp het tweede dorp van de gemeente is, daar wordt volgens De Vries volledig aan voorbijgegaan. ,,De gemeente hat skulden en wy draaie der foar op.’’

'Lezen moet bereikbaar blijven'

Als het zover komt, zal De Vries zeker niet overstappen naar een andere vestiging. ,,Dan sis ik myn lidmaatskip op.’’ Zijn tafelgenoot vindt het vooral zonde voor zijn dochters die niet zonder de leesvoorziening kunnen. Jan Postma uit Hurdegaryp vreest dat bij sluiting het bibliotheekwerk mogelijk weer in handen valt van vrijwilligers, zoals het vroeger ook gebeurde. ,,It is in stikje kultueroerdracht dat troch professionals dien wurde moat.’’

Directeur Hans van der Veen van de Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân met de hoofdvestiging in de Blokhuispoort in Leeuwarden zegt die professionaliteit te kunnen garanderen. Hoewel de kaarten voor Hurdegaryp ongunstig liggen vanwege de dure huisvesting wijst hij erop dat de stichting wel vast zit aan een huurcontract van enkele jaren. Eén ding staat voor hem als een paal boven water: lezen moet bereikbaar blijven voor iedereen.

'Het is hier rustiger, kindvriendelijker en minder druk met verkeer'

Daarom wordt hard nagedacht over hoe de bibliotheek van de toekomst er uit moet zien. Met name de plattelandsbibliotheek. Het is de vraag of dat altijd een ,,fysiek huis met boeken’’ moet zijn, stelt Van der Veen. Kleine bibliotheken zouden veel beter met andere partners onder één dak kunnen, zodat de huisvestingskosten gedeeld kunnen worden. Er komen dan ruimere mogelijkheden voor openingstijden. Veel ruimer dan de huidige uitleen in Hurdegaryp open is.

Ook buiten die uren vervult het pand een belangrijke functie, vertellen bezoekers en personeel. Op maandagochtend wisselen de openbare en christelijke school elkaar af en is het smoordruk met leerlingen die boeken uitzoeken. Voor die functie wil Van der Veen zich in ieder geval hard maken.

Boekencollectie op scholen

Mocht het fysieke pand dichtgaan, dan wil hij op alle scholen in Tytsjerksteradiel een stevige boekencollectie inclusief een leesconsulent en mediacoach leveren. Dan komt niet de bibliobus langs, zoals vroeger op zeventien haltes in de gemeente, maar is wel op alle scholen professionele leesbegeleiding. Van de 22 scholen in Tytsjerksteradiel is dit op 11 scholen gerealiseerd.

De ontmoetingsfunctie zou wel vervallen, vandaar dat Van der Veen nog in gesprek is met de gemeente hoe de bezuinigingen definitief vorm te geven. ,,Hurdegaryp heeft inwoners die veel met het fenomeen bibliotheek op hebben en het ervaren als hun eigen dorpsvoorziening’’, weet Van der Veen. 

Dat blijkt niet alleen te gelden voor Hurdegarypsters. In alle rust zoekt Hellen Elsinga uit Leeuwarden samen met haar dochter van 1,5 jaar wat boeken uit. Ook voor haar zoon van 3,5 jaar gaat ze naar Hurdegaryp. ,,Dit pand is veel toegankelijker dan Leeuwarden. Hier zijn geen trappen, het is hier rustiger, kindvriendelijker en veel minder druk met verkeer.’’ Ze schrikt als ze hoort dat deze bibliotheek mogelijk dichtgaat. ,,Dat zou heel jammer zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland