'Hulp aan Joden begon te laat'

Een kaartje met de route waarlangs de Joodse kinderen vanuit Amsterdam naar Friesland werden gesmokkeld. Inzet links: onderduikster Lea Tropp met broer Izak en nichtje Basja. Inzet rechts: de Doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek.

Een kaartje met de route waarlangs de Joodse kinderen vanuit Amsterdam naar Friesland werden gesmokkeld. Inzet links: onderduikster Lea Tropp met broer Izak en nichtje Basja. Inzet rechts: de Doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek.

In de Tweede Wereldoorlog werden 210 Joodse kinderen vanuit Amsterdam over het IJsselmeer naar Friesland gesmokkeld. Deze krant wil ze samen met Stichting De Verhalen, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân opsporen. Iedereen kan helpen.

„Eigenlijk is Friesland pas wakker geworden toen de Joden hier allemaal waren weggehaald. Toen zijn ze Joden uit de Randstad gaan redden.’’