Huishoudens in Friesland zijn volgens Vattenfall de meest duurzame van Nederland (en hier vind je de meeste zonnepanelen)

Zonnepanelen. Foto: Pixabay

Huishoudens in Friesland kiezen bovengemiddeld vaak voor zonnepanelen. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten van energiebedrijf Vattenfall.

Sowieso scoort Friesland hoog op de index, die gebaseerd is op data van Rijkswaterstaat, het CBS en Cobra Groeninzicht. Vooral Ameland, Opsterland en De Fryske Marren steken er bovenuit, wat duurzaamheid betreft.

In Nederland heeft ongeveer 9 procent van de huishoudens zonnepanelen op het dak. In Friesland ligt dat gemiddelde op 13,1 procent. Harlingen is koploper met 23,8 procent. Vlieland (6,8 procent) en Schiermonnikoog (6,4 procent) liggen achter.

Vattenfall keek bij de index niet alleen naar zonnepanelen, maar ook naar verstening en subsidie-aanvragen voor duurzame energie.

Verstening

Verstening laat het percentage van het tuinoppervlak zien dat bestraat, bebouwd of kaal is. Hoe groener de tuinen, hoe beter dat is voor het milieu. ,,Het zorgt voor schonere lucht, werkt goede waterberging in de hand, dempt geluidshinder en verkoelt bij warmte. Ook vinden dieren beschutting en voedsel in een groene tuin’’, aldus Vattenfall.

Vooral in stedelijke gebieden is veel verstening. Er is daar veel hoogbouw en de tuinen zijn er kleiner. De groenste - en dus minst versteende - gemeente van Friesland is Ameland met 18 procent verstening. Daarbij dient te worden aangetekend dat het Waddeneiland bijzonder natuurrijk is. Op het vasteland doen Opsterland (23,7 procent), Ooststellingwerf en De Fryske Marren (24,9) en Súdwest-Fryslân (25) het goed. In Vlieland is 66 procent van het tuinoppervlak versteend. Op het vasteland scoort Leeuwarden, hoog, met 41,4 procent.

Friese tuinen zijn voor ‘slechts’ 31,9 procent versteend; dit is significant minder dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.

Via een tool van LocalFocus is in kaart gebracht hoe het met de verstening in jouw buurt zit.

Subsidies

Wat subsidies voor duurzame energie betreft, steekt de gemeente Waadhoeke er in Friesland relatief gezien bovenuit. Deze subsidies dragen de naam Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en zijn bedoeld als tegemoetkoming voor huishoudens die willen investeren in duurzame energie. Per tienduizend huishoudens zijn daar 265,7 aanvragen ingediend en goedgekeurd. Ook in Noardeast-Fryslân ligt dat aantal hoog: 217,4. Ameland spant de kroon 426,4 aanvragen per tienduizend inwoners. Dat geeft echter een vertekend beeld, want het Waddeneiland heeft minder dan vierduizend inwoners.

,,Wat vooral opvalt, is het gegeven dat relatief veel aanvragen uit het noorden van Nederland komen’’, zegt Vattenfall. ,,Vooral voor pelletkachels en biomassaketels zijn hier veel subsidie-aanvragen goedgekeurd. Voor zonneboilers en warmtepompen zijn de goedgekeurde aanvragen meer evenredig verdeeld over het land.’’

Bekijk hier het aantal aanvragen per gemeente.

Friesland meest duurzaam

Vattenfall concludeert op basis van de index dat Friese gemeenten de meest duurzame van Nederland zijn. De prestaties van alle gemeenten kun je hier bekijken.

Nieuws

menu