Huiseigenaren willen niet langer om tafel met Friese overheden: 'Het wantrouwen is te groot'

De vereniging van funderingsgedupeerden in het veenweidegebied wil niet langer om tafel met Friese overheden. ,,Bestuurders en ambtenaren: ik vertrouw ze gewoon niet meer.”

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in november gepresenteerd bij Proeftuin De Welle in Koufurderrige.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in november gepresenteerd bij Proeftuin De Welle in Koufurderrige. FOTO NIELS DE VRIES

Twaalf jaar lang probeerde Ko van den Brink Friese overheden bewust te maken van het grote probleem waar veel huiseigenaren in het veenweidegebied mee kampen: door het lage waterpeil zijn houten funderingen droog komen te staan, met verrotting en verzakking van de huizen tot gevolg.

Als voorzitter van de Belangenvereniging Funderingsgedupeerden bepleitte hij aandacht en geld voor het oplossen van dit probleem, de laatste vier jaar in een klankbordgroep. Er waren soms mooie woorden, zegt hij, maar vooruitgang was er amper.

'Men zwijgt doodgewoon over de problemen van 3500 Friese gezinnen'

In november werd het provinciale Veenweideprogramma gepresenteerd. Er moest 550 miljoen euro komen om de landbouw mee te krijgen, maar Van den Brink las amper iets over funderingsschade. Geen preventieve maatregelen, niet eens een opsomming van wat funderingsherstel zou moeten kosten. ,,Is het dan gek dat je je vertrouwen verliest? Men zwijgt doodgewoon over de problemen van 3500 Friese gezinnen.”

Er is nog wel het onderzoek bij vooralsnog 32 woningen in de Grote Veenpolder. ,,Maar daar moeten de bewoners zélf aan het onderzoek bijdragen. Gewoon idioterie. Heeft men de landbouw bij al die onderzoeken óóit om een bijdrage gevraagd? Ik twijfel daar sterk aan.”

'Wantrouwen te groot'

Van den Brink ziet het niet meer goedkomen. Hij heeft met de vereniging nu het lidmaatschap van de klankbordgroep opgezegd en wil ook niet langer met Friese overheden om tafel. ,,Mijn wantrouwen is te groot geworden. Als ik kijk wie erbij betrokken zijn, welke bestuurders en ambtenaren: ik vertrouw ze gewoon niet meer.”

Van den Brink rekent het gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) aan, als voorzitter van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide. Hij noemt als voorbeeld de motie die in december in de Staten werd aangenomen, over het betrekken van huiseigenaren bij de verdere gesprekken. Hoogland zei toen op financieel vlak geen verwachtingen te willen scheppen.

,,Hij zei dat nog vóórdat er iets begonnen was. In de landbouwsector kosten de plannen miljóenen per bedrijf. En dan over funderingsgedupeerden op voorhand roepen: reken niet op ons? Ik vind dat gewoon onbehoorlijk bestuur.”

'Ik vind dat gewoon onbehoorlijk bestuur'

Hij hekelt ook dat de huiseigenaren steeds worden doorverwezen naar Den Haag. ,,Het is begonnen in Friesland, bij Friese gezinnen. Dan kún je hier niet weglopen met de mededeling: wij doen niets. Dat is willens en wetens niet willen. Gewoon niet willen.”

Gedeputeerde Hoogland laat in een schriftelijke reactie weten, ook namens Wetterskip Fryslân en gemeenten, dat hij en de Friese overheden zich wel degelijk bekommeren om de huiseigenaren. ‘It is in grut maatskiplik probleem. Ek lanlik. Wy fiele ús as oerheden at it giet om de fundearringsproblematyk ferantwurdlik, mar feitlik binne we dat net. Dochs binne we dwaande de dupearren foarút te helpen wêr’t dat kin.’

Hij noemt als voorbeelden onder meer een toekomstige subsidieregeling voor funderingsonderzoek, de onderzoeken in de Grote Veenpolder en de plannen voor het adviesorgaan Funderingstafel. ‘We moatte de problematyk mei facts en figures goed yn kaart hawwe en dat skerp krije, wat liedt ta in beslút yn 2022 oer wat we, binnen ús rol, fierder dwaan kinne foar de húseigners. It is dus echt net sa dat wy neat dogge.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide